• Binding av CO2 i skog og Kyoto-protokollen 

   Dalen, Lars Sandved; Johnsen, Øystein (Others, 1999)
  • Bærekraftig skogbruk i Norge 

   Tomter, Stein Michael; Dalen, Lars Sandved (Book, 2014)
   Rapporten sammenstiller datagrunnlag som gir en samlet presentasjon av utvikling og status for de norske skogene. Oversikten er basert på både Skog og landskaps forskning og landsdekkende og langsiktige undersøkelser av ...
  • Effekter av klimaendring på skogens helsetilstand, og aktuelle overvåkingsmetoder 

   Solberg, Svein; Dalen, Lars Sandved (Viten fra Skog og landskap;3/07, Research report, 2007-05)
   I følge FNs klimapanel vil økte konsentrasjoner av drivhusgasser i atmosfæren føre til en global oppvarming på mellom 1,4 og 5,8 ºC fra 1990 til 2100. Oppvarmingen medfører en økning i nedbør. Det ventes imidlertid store ...
  • Forsiktige forskere, engasjerte journalister 

   Dalen, Lars Sandved (Peer reviewed; Journal article, 2020-12-05)
   Enkeltforskere har snakket om sammenhengen mellom CO₂-utslipp og klimaoppvarming i 150 år. Fra 1950-tallet økte interessen for fenomenet. I hvilken grad var denne innsikten en del av offentlig norsk debatt, og hvordan ble ...
  • Skog sett med molekylærbiologiske øyne 

   Fossdal, Carl Gunnar; Dalen, Lars Sandved (Glimt fra skogforskningen;8-2002, Others, 2002)
  • Trebehandling - Innovasjon, metoder og trender 

   Treu, Andreas; Dalen, Lars Sandved; Gobakken, Lone; Larnøy, Erik; Alfredsen, Gry (Others, 2018)
   I Norge har vi en lang tradisjon for å bygge i tre. Fra vikingskip og stavkirker til moderne høyhus i massivtre: Treteknologisk kunnskap danner grunnlaget for estetisk og funksjonell bruk av tre som byggemateriale. Riktig ...
  • Trebehandling - innovasjon, metoder og trender 

   Gobakken, Lone Ross; Larnøy, Erik; Alfredsen, Gry; Dalen, Lars Sandved (Others, 2014)
   I Norge har vi en lang tradisjon for å bygge i tre. Fra vikingskip og stavkirker til moderne høyhus i massivtre: Treteknologisk kunnskap danner grunnlaget for estetisk og funksjonell bruk av tre som byggemateriale. Riktig ...