• Comparing risk perceptions and risk management in organic and conventional dairy farming: empirical results from Norway 

   Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Koesling, Matthias; Valle, Paul Steinar; Ebbesvik, Martha (NILF Notat;2004-21, Research report, 2004-11)
   This study was conducted to explore organic and conventional dairy farmers perceptions of risk and risk management, and to examine relationships between farm and farmer characteristics, risk perceptions, and strategies. ...
  • Fôring i økologisk mjølkeproduksjon − kort innføring 

   Strøm, Turid; Ebbesvik, Martha; Lindås, Anitra (Bioforsk FOKUS;6(8) 2011, Book, 2011)
  • Jord, avlinger og næringsbalanser ved økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013 

   Ebbesvik, Martha; Solemdal, Liv; Løes, Anne-Kristin; Serikstad, Grete Lene; Strøm, Turid (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten beskriver endringer i jord, avlinger og næringsbalanser basert på omfattende registreringer ved Tingvoll gard i perioden fra 1991 til 2013. Garden ble omlagt til økologisk drift i perioden 1987 til 1994. ...
  • Kartlegging av beitestatus i vinterbeiteområder for hjort på Søre-Sunnmøre 

   Meisingset, Erling L.; Brekkum, Øystein; Ebbesvik, Martha (Bioforsk rapport;3(70) 2008, Research report, 2008-04-30)
   Denne rapporten oppsummerer en beitekartlegging gjennomført på Søre-Sunnmøre. Hensikten har vært å utføre en kartlegging av viktige vinterbeiteområder for hjort i kommunene Ørsta, Volda, Hareid, Sande, Herøy og Ulstein. ...
  • Konsekvensanalyse av omlegging til økologisk matproduksjon i Rogaland 

   Øgaard, Anne Falk; Ebbesvik, Martha (Bioforsk rapport;5(79) 2010, Research report, 2010-05-12)
   Reduksjon i tap av næringsstoffer til miljøet er et viktig mål for økologisk landbruk. Et mål om kretsløp tilpasset lokale forhold med minst mulig import av gjødsel og fôr gjør det sannsynlig at overskuddet av næringsstoffer ...
  • Risiko og risikohandtering i økologisk jordbruksproduksjon 

   Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Ebbesvik, Martha; Koesling, Matthias; Valle, Paul Steinar (NILF Rapport;2005-4, Research report, 2005-12)
   Ofte får gardbrukere erfare at produksjon og inntekt ikke blir som en hadde tenkt seg på forhånd. En gardbruker har aldri full kontroll over de tallrike faktorene som påvirker drifta, og usikre framtidige konsekvenser ...
  • Økologiplan – Utvikling av planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstproduksjon 

   Refsgaard, Karen; Rogneby, Thor Johannes; Staven, Kjell; Ebbesvik, Martha; Rogstad, Berit; Knutsen, Heidi (NILF Rapport;2004-4, Research report, 2004-05)
  • Økologisk gulrotproduksjon - agronomi og økonomi 

   McKinnon, Kirsty; Koesling, Matthias; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari (Bioforsk TEMA;, Research report, 2015)
   Økologisk gulrot er etterspurt og kan dyrkes over store deler av landet. Landbruksdirektoratet melder at det er økende omsetning av økologiske grønnsaker og at det i store deler av året ikke er nok tilgang på norske, ...
  • Økologisk mjølkeproduksjon - langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013 

   Strøm, Turid; Ebbesvik, Martha (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Rapporten omhandler den økologiske mjølkeproduksjonen på Tingvoll gard. Tingvoll gard ligger i Tingvoll kommune på Nordmøre og eies av Norsk senter for økologisk landbruk. Hele gården ble godkjent for økologisk drift i ...
  • Økologisk mjølkeproduksjon uten kraftfôr 

   Adler, Steffen Andreas; Ebbesvik, Martha; Hansen, Sissel; Granås, Rune; Lindås, Anitra; Steinshamn, Håvard (NIBIO RAPPORT;4(41) 2018, Research report, 2018-03-21)
   Det er økende interesse hos forbrukere for mjølk og mjølkeprodukt som er produsert uten bruk av kraftfôr med bare beite og konservert gras i fôrrasjonen. Rørosmeieriet AS, som foredler økologisk produsert mjølk, er interessert ...
  • Økonomi i økologisk potetdyrking 

   Friis Pedersen, Susanne; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari; Grøtta, Maud (Bioforsk TEMA;8(14) 2013, Research report, 2013)
   Agronomi, investeringsnivå og omsetningsform er de faktorene som mest påvirker økonomien i økologisk potetdyrking. Agronomiske tiltak som bedrer økonomien spenner vidt. I dette temaarket er det tatt med litt om arealets ...