• WebGIS avløp for Klepp 2008 

      Turtumøygard, Stein; Eggen, Gro (Bioforsk rapport;3(109) 2008, Research report, 2008-08-20)
      Mangelfulle renseløsninger for avløpsvann fra spredt bebyggelse er et forurensingsproblem i deler av Klepp kommune. De fleste resipientene i kommunen er omfattet av samarbeidsprosjektet Aksjon Jærvassdrag. Flere av disse ...