• Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Soppmidler 

   Stensvand, Arne; Eikemo, Håvard; Børve, Jorunn; Brodal, Guro; Ficke, Andrea; Elen, Oleif; Herrero, Maria; Dobson, Andrew; Le, Vinh; Razzaghian, Jafar; Abrahamsen, Unni (Bioforsk rapport;7(175) 2012, Research report, 2012-12-21)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Soppmidler 

   Brodal, Guro; Dobson, Andrew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria; Le, Vinh Hong; Razzaghian, Jafar; Stensvand, Arne; Abrahamsen, Unni; Børve, Jorunn (Bioforsk rapport;9(181) 2014, Research report, 2014-12-19)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2015. Soppmidler 

   Eikemo, Håvard; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn; Nærstad, Ragnhild; Dobson, Andrew; Le, Vinh Hong; Ficke, Andrea; Aamot, Heidi; Brodal, Guro; Hofgaard, Ingjerd Skow; Abrahamsen, Unni (Research report, 2015)
  • Biologisk veiledningsprøving 2016 Soppmidler 

   Strømeng, Gunn Mari; Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Le, Vinh Hong; Nordskog, Berit; Petterson, Martin; Stensvand, Arne; Talgø, Venche (NIBIO Rapport;2(155) 2016, Research report, 2017-01-17)
  • Biologisk veiledningsprøving 2018. Sopp- og skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard (NIBIO Rapport;5(16) 2019, Research report, 2019-05)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og kinakål. Det er også presentert forsøk med skadedyrmidler i hodekål og kinakål. I tillegg er det ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2018. Sopp- og skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard (NIBIO Rapport;5(16) 2019, Research report, 2019-05)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og kinakål. Det er også presentert forsøk med skadedyrmidler i hodekål og kinakål. I tillegg er det ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2019. Sopp og skadedyrmidler 

   Eikemo, Håvard; Sundbye, Anette; Asalf, Belachew; Erdal, Magnhild Sekse; Ficke, Andrea; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Talgø, Venche; Trandem, Nina; Fløistad, Inger (NIBIO Rapport;6(23) 2020, Research report, 2020-02)
   I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og solbær. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot kålmøll i kinakål. I tillegg er det ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2020. Sopp- og skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard; Asalf, Belachew; Børve, Jorunn; Ficke, Andrea; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Trandem, Nina (NIBIO-rapport;7(33) 2021, Research report, 2021-07)
   Det ble i 2020 utført forsøk mot soppsjukdommer i grønnsaker, potet, plomme, bringebær og korn. I potet ble det gjort forsøk mot tørråte, i plomme mot plommepung og i bringebær mot rust. I korn ble det testet nye ...
  • Biologisk veiledningsprøving 2021. Sopp- og skadedyrmidler 

   Sundbye, Anette; Eikemo, Håvard; Asalf, Belachew; Børve, Jorunn; Ficke, Andrea; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Trandem, Nina; Westrum, Karin (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
  • Biologisk veiledningsprøving 2022. Soppmidler 

   Eikemo, Håvard; Asalf, Belachew; Børve, Jorunn; Ficke, Andrea (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Det er utført forsøk med soppmidler i bygg, løk, gulrot og eple. I bygg er det testet ulike varslingsmodeller i VIPS mot byggbrunflekk. I løk er det testet ulike beisemidler for å forebygge soppsjukdommer og sikre god ...
  • Investigating phenotypic traits as potential drivers of the emergence of EU_37_A2, an invasive new lineage of Phytophthora infestans in Western Europe 

   Puidet, Britt; Mabon, Romain; Guibert, Michele; Kiiker, Riinu; Loit, Kaire; Le, Vinh Hong; Eikemo, Håvard; Dewaegeneire, Pauline; Saubeau, Guillaume; Chatot, Catherine; Aurousseau, Frédérique; Cooke, David E. L.; Lees, Alison K.; Abuley, Isaac K.; Hansen, Jens G.; Corbière, Roselyne; Leclerc, Melen; Najdabbasi, Neda; Andrivon, Didier (Peer reviewed; Journal article, 2023-01-17)
   Since the mid-2010s, Phytophthora infestans clones that have been dominant in Western Europe from the beginning of the 21st century, for example, EU_13_A2, EU_6_A1 and EU_1_A1, are being replaced by several other emerging ...
  • Overvåking- og kartleggingsprogram for potetkreft 2022 

   Eikemo, Håvard (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Potetkreft er en fryktet sykdom i potetdyrkingen, siden den kan føre til totalt avlingstap hvis den ikke bekjempes. Den har ikke vært påvist i Norge siden 1994, men økende forekomster i Sverige og Danmark de siste årene ...
  • Plantevernmiddelresistens hos skadegjørere i norske jord- og hagebrukskulturer 

   Johansen, Nina S; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria-Luz; Hong Le, V; Netland, Jan; Ringselle, Björn; Schjøll, Annette; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn (NIBIO Rapport;3(150) 2017, Research report, 2017)
   Det er per i dag påvist resistens eller nedsatt følsomhet mot kjemiske plantevernmidler hos flere skadedyr, plantepatogener og ugras i norske jord- og hagebrukskulturer. Hos skadedyr er resistens mot pyretroider og nedsatt ...
  • Rahnella spp. are commonly isolated from onion (Allium cepa) bulbs and are weakly pathogenic 

   Asselin, Jo Ann E.; Eikemo, Håvard; Perminow, Juliana; Nordskog, Berit; Brurberg, May Bente; Beer, Steven Vincent (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Aims Bacterial decays of onion bulbs have serious economic consequences for growers, but the aetiologies of these diseases are often unclear. We aimed to determine the role of Rahnella, which we commonly isolated from bulbs ...
  • Rapport –OK-program potetkreft 2020 

   Eikemo, Håvard (NIBIO-rapport;7(56) 2021, Research report, 2021-08)
   Potetkreft er en fryktet sykdom i potetdyrkingen, siden den kan føre til totalt avlingstap hvis den ikke bekjempes. Den har ikke vært påvist i Norge siden 1994, men økende forekomster i Sverige og Danmark de siste årene ...
  • Rapport –OK-program potetkreft 2021 

   Eikemo, Håvard (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
   Potetkreft er en fryktet sykdom i potetdyrkingen, siden den kan føre til totalt avlingstap hvis den ikke bekjempes. Den har ikke vært påvist i Norge siden 1994, men økende forekomster i Sverige og Danmark de siste årene ...
  • Skurv i potet - oppsummering av aktuelle tiltak ved dyrking og lagring 

   Molteberg, Eldrid Lein; Nærstad, Ragnhild; Eikemo, Håvard; Brurberg, May Bente; Hermansen, Arne (NIBIO Bok;6 (1) 2020, Chapter, 2020)
  • Været i vekstsesongen 2012 

   Hole, Halvard; Eikemo, Håvard; Nordskog, Berit (Bioforsk TEMA;7(11), Research report, 2012)
   Dette er en kort gjennomgang av været i vekstsesongen 2012 basert på data registrert ved Bioforsk sine værstasjoner og noen detaljer hentet fra klimatologiske oversikter utgitt av Meteorologisk institutt. Temperatur- og ...
  • Været i vekstsesongen 2013 

   Hole, Halvard; Eikemo, Håvard; Nordskog, Berit (Bioforsk TEMA;8(12) 2013, Research report, 2013)
   Sesongen 2013 var preget av en kald april i hele landet, mens det ble en varm og relativt tørr mai, spesielt i NordNorge. Dette medførte en tilnærmet normal sesongstart i nord, men forsinket våronn i sørlige deler av landet. ...
  • Været i vekstsesongen 2014 

   Hole, Halvard; Eikemo, Håvard; Nordskog, Berit (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Sommeren 2014 vil bli husket som en av de varmeste i manns minne. En tidlig vår gikk over i en sommer med rekordvarme fra nord til sør og deretter en lang og varm høst. Varmen ga grunnlag for svært gode avlinger mange ...