• Bruk av halsklaver på reinkalver i Doukta reinbeitedistrikt som tiltak for å redusere tapet etter kalvemerking 2020 

   Eilertsen, Svein Morten (NIBIO-rapport;7(163) 2021, Research report, 2021-11)
   Foreliggende rapport oppsummerer forsøk med halsklaver på reinkalver i perioden fra kalvemerking til høstsamling i Doukta reinbeitedistrikt i 2020. Forsøkene gir lovende indikasjoner på at plastklaver rundt halsen på ...
  • Ealu biebman – ja dávddat dan oktavuođas 

   Eilertsen, Svein Morten; Winje, Erlend; Davidson, Rebecca; Davidson, Rebecca K.; Mørk, Torill; Nymo, ja Ingebjørg H. (NIBIO-pop;8(12) 2022, Journal article, 2022-03)
  • Forslag til øvre reintall i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt 

   Eilertsen, Svein Morten; Carlsen, Thomas; Bay-Larsen, Ingrid Agathe (Bioforsk rapport;2(93) 2007, Research report, 2007-07-30)
   Rapporten gir tilrådninger om øvre reintall i vinterflokk i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Forslaget til øvre reintall er basert på beitekartlegging i felt og distriktets vurdering av driftsmessig tilgjengelighet til ...
  • Fôring av reinsdyr – og fôringsrelaterte sykdommer 

   Eilertsen, Svein Morten; Winje, Erlend; Davidson, Rebecca K.; Mørk, Torill; Nymo, Ingebjørg H. (Journal article, 2022)
   Mange reinbeitedistrikt og siidaandeler har praktisert fôring av rein i mange år. Denne fôringsveilederen er utarbeidet med bakgrunn i denne erfaringsbaserte kunnskapen supplert med forskningsbasert kunnskap om reinens ...
  • Fôring av reinsdyr – og fôringsrelaterte sykdommer 

   Eilertsen, Svein Morten; Winje, Erlend; Davidson, Rebecca K.; Mørk, Torill; Nymo, Ingebjørg Helena (NIBIO POP;, Research report, 2022-02)
  • Individmerking i reindriften – muligheter og utfordringer 

   Bjørn, Tor; Eilertsen, Svein Morten; Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Winje, Erlend; Wagner, Gabriela; Aarseth, Jo Jorem (NIBIO-rapport;6(157) 2020, Research report, 2020-12)
   Innføring av obligatorisk individmerking av tamrein i Norge ble vedtatt av Stortinget 13. juni 2019. NIBIO har i denne rapporten belyst hvilke merkemetoder for individmerking som finnes på markedet i dag og hvordan disse ...
  • Kartlegging av forskning på reindriftsområdet – kunnskapsgrunnlag og forskningsbehov 

   Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Kapfer, Jutta; Wagner, Gabriela; Bjørn, Tor-Arne; Smuk, Stig Rune; Ystad, Eystein; Tenge, Ingrid (NIBIO-rapport;7(187) 2021, Research report, 2021-12)
   På oppdrag av Landbruks- og matdepartementet, har NIBIO gjort en vurdering av forskningen på fire fagområder i reindriften; 1) Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere oppnåelsen av bærekraften i reindriften, 2) Klimaendringenes ...
  • Konsekvensutredning ny nasjonalpark i Bardu. Delutredning reindrift 

   Eilertsen, Svein Morten (Bioforsk rapport;1(6) 2006, Research report, 2006-01-13)
   Rapporten er en delutredning for reindrift i konsekvensutredningen for etablering av et vern i Bardu. Delutredningen vurderer konsekvensene for landskapet dersom området ikke blir vernet og dersom det blir vernet som nasjonalpark.
  • Konsekvensutredning Nygårdsfjellet vindpark – trinn 2. Delutredning Reindrift 

   Eilertsen, Svein Morten (Bioforsk rapport;1(29) 2006, Research report, 2006-02-24)
   Rapporten er en delutredning for reindrift i konsekvensutredningen for utbygging av Nygårdsfjellet vindpark, trinn 2. Delutredningen vurderer konsekvensene for reindrifta dersom vindparken blir bygget.
  • Lokalisering av fôrfabrikk i Herøy kommune, Nordland. Konsevensutredning for naturmiljø og biologisk mangfold 

   Thorvaldsen, Pål; Bär, Annette; Eilertsen, Svein Morten (Bioforsk rapport;9(161) 2014, Research report, 2014-11-28)
   Herøy kommune ønsker å utrede ulike alternativer for lokalisering av ny fôrfabrikk i tilknytting til Marine Harvest sin aktivitet i Herøy marine næringspark. I den forbindelse har Bioforsk Nord Tjøtta fått i oppdrag å ...
  • Stress og velferd hos reinsdyr under håndtering 

   Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Eilertsen, Svein Morten; Mejdell, Cecilie Marie; Solveig Marie, Stubsjøen; Hansen, Inger (NIBIO-Rapport;5(75) 2019, Research report, 2019-06)
  • Tap av tamrein - et kunnskapsgrunnlag 

   Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Sørensen, Ole Jakob; Mørk, Torill; Bråthen, Kari Anne; Johansen, Bernt; Moa, Pål Fossland; Risvoll, Camilla; Sandström, Camilla; Winje, Erlend (Research report, 2019-12-30)
   Tap av dyr er en utfordring og et sentralt tema i norsk tamreindrift. Dette kunnskapsgrunnlaget beskriver status for hva vi vet om tapsomfang, tapsårsaker og tapsammenhenger innen områdene tap av rein til rovvilt, sykdom, ...