• Aluminium i skogsjord og verknader på trea 

   Eldhuset, Toril Drabløs; Nygaard, Per Holm; de Wit, Heleen (Glimt fra skogforskningen;6-2004, Others, 2004)
  • Effects of mild drought on the morphology of sun and shade needles in 20-year-old Norway spruce trees 

   Gebauer, Roman; Volařík, Daniel; Urban, Josef; Børja, Isabella; Nagy, Nina Elisabeth; Eldhuset, Toril Drabløs; Krokene, Paal (Journal article; Peer reviewed, 2019-02-28)
   Several studies have looked at how individual environmental factors influence needle morphology in conifer trees, but interacting effects between drought and canopy position have received little attention. In this study, ...
  • Optimal gjødsling av planter. Om sammenhenger mellom næringstilgang, vekst og kvalitet 

   Kvalbein, Agnar; Eldhuset, Toril Drabløs (NIBIO Bok;3(7) 2017, Report, 2017-09)
   (Forord) Den klassiske gjødsellæra ble utviklet for 150 år siden, og faget ble videreutviklet fram til slutten av 1900-tallet. Da fikk genetikken stor oppmerksomhet, og det synes å ha gått på bekostning av grunnleggende ...
  • Skogbrann - øydeleggande og fornyande 

   Eldhuset, Toril Drabløs (Glimt fra Skog og landskap;07/09, Others, 2009)
  • Vi tar pulsen på trærne 

   Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Dreslerová, J; Eldhuset, Toril Drabløs; Gebauer, Roman; Gryc, V; Krokene, Paal; Nagy, Nina Elisabeth; Urban, J; Volařík, Daniel (Glimt fra Skog og landskap;06/10, Others, 2010)
   Tørkestress hos gran ser ut til å bli et stadig større problem i mange europeiske land. På Skog og landskap har vi et EØS-samarbeidsprosjekt med tsjekkiske forskere fra Mendel-universitetet i Brno hvor vi i detalj undersøker ...