• Etablering av blomstereng i Troms og Finnmark 

   Elverland, Ellen; Svalheim, Ellen; Aamlid, Trygve (NIBIO-pop;7(17) 2021, Journal article, 2021-04)
   Vi opplever en kraftig økning i interessen for å etablere blomsterenger. Ikke bare er blomsterenga vakker å se på, den er også viktig for det biologiske artsmangfoldet og bidrar til å ivareta de pollinerende insektene. ...
  • High tolerance of a high-arctic willow and graminoid to simulated ice encasement 

   Bjerke, Jarle W.; Elverland, Ellen; Jaakola, Laura; Lund, Leidulf; Zagajewski, Bogdan; Bochenek, Zbigniew; Kłos, Andrzej; Tømmervik, Hans (Journal article; Peer reviewed, 2018-12-17)
   Climate change-induced snow thaw and subsequent accumulation of ice on the ground is a potential, major threat to snow-dominated ecosystems. While impacts of ground-ice on arctic wildlife are well explored, the impacts on ...
  • Tidlig gjødsling av eng etter førsteslått 

   Elverland, Ellen; Jørgensen, Marit (NIBIO-rapport;7(84) 2021, Research report, 2021-04)
   Tidlig gjødsling av eng etter førsteslåtten er viktig for å sikre gode avlinger i andreslåtten. Praktiske hensyn må tas, og det er et spørsmål om hvor mye avling som tapes dersom man utsetter gjødslinga noen dager. Et ...