• Antiresistensstrategi: Skadedyr i jordbær på friland 

   Fajardo, Marta Bosque; Johansen, Nina S; Trandem, Nina; Henriksen, Jan Karstein (Journal article, 2020)
   Alle skadedyr kan utvikle resistens mot kjemiske midler dersom det sprøytes for ensidig og ofte. Dette temaarket gir informasjon om hvordan risikoen for resistens kan reduseres hos jordbærsnutebille, veksthusspinnmidd og ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2022 

   Økland, Bjørn; Krokene, Paal; Gohli, Jostein; Fajardo, Marta Bosque (NIBIO Rapport 8(128) 2022;, Research report, 2022-10)
   Samtlige fylker i barkbilleovervåkingen viser en nedgang i fangstene i 2022. Dette kan skyldes at effekten av tørken i 2018 avtar, men nye vindfellinger og tørkeperioder i 2022 kan bidra til nye økninger i årene som kommer. ...
  • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelser i 2023 

   Gohli, Jostein; Krokene, Paal; Økland, Bjørn; Fajardo, Marta Bosque (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   I 2023 går fangstene av stor granbarkbille opp i alle fylker med unntak av Vestfold og Nordland. Årets fangster er spesielt høye i Akershus og Oslo, Buskerud og Oppland. I Buskerud, Hedmark og Telemark er fangstene de ...
  • Kartlegging av liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) 2018 

   Trandem, Nina; Brurberg, May Bente; Fajardo, Marta Bosque; Eklo, Toril (NIBIO Rapport;5(44) 2019, Research report, 2019-04)
   Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii) er den viktigste virusvektoren i jordbær på verdensbasis. Denne bladlusa er regulert som karanteneskadegjører og er forbudt å introdusere og spre i Norge. Den er aldri tidligere ...
  • Kartlegging av Thrips setosus i norske veksthus - 2018 

   Johansen, Nina S; Eklo, Toril; Fajardo, Marta Bosque (NIBIO Rapport;5(40) 2019, Research report, 2019-04)
   I 2017 og 2018 gjennomførte Mattilsynet et OK-program for å kartlegge forekomsten av Thrips setosus i norske gartnerier med produksjon av hortensia og andre vertplanter for denne tripsarten. Det ble ikke gjort noen funn ...
  • Plantevernmiddelresistens i norske jord- og hagebrukskulturer. Resultater fra kartlegging og overvåking i 2018 

   Johansen, Nina S; Nielsen, Katherine Ann Gredvig; Ringselle, Björn; Fajardo, Marta Bosque; Gauslå, Elisa; Stensvand, Arne; Strømeng, Gunn (NIBIO Rapport;5(25) 2019, Research report, 2019-05)
   For å følge opp mistanke om og tidligere påvisninger av plantevernmiddelresistens, ble følsomheten for plantevernmidler undersøkt i 2018 hos: (1) glansbiller i seks felt med oljevekster i Akershus og Østfold, (2) ...
  • Plantevernmiddelresistens i norske jord- og hagebrukskulturer. Resultater fra kartlegging og overvåking i 2019 og vurdering av resistensrisiko. 

   Johansen, Nina S; Brurberg, May Bente; Ficke, Andrea; Kaczmarek-Derda, Wiktoria Anna; Nielsen, Katherine Ann Gredvig; Ringselle, Björn; Schjøll, Annette; Skårn, Magne Nordang; Stensvand, Arne; Tørresen, Kirsten; Antzée-Hyllseth, Henrik; Fajardo, Marta Bosque; Gauslå, Elisa; Wærnhus, Kjell (NIBIO-rapport;6(159) 2020, Research report, 2020-12)
   Resistens mot kjemiske plantevernmidler hos skadedyr, plantepatogene sopper og ugras er et alvorlig problem i flere matkulturer. Resistens oppstår som følge av for hyppig og ensidig bruk av plantevernmidler med samme ...