• Bedre driftssystemer for husdyr basert på flisunderlag 

   Finnes, Odd (Bioforsk rapport;5(89) 2010, Research report, 2010-07-21)
   I dette prosjektet er lokalprodusert flis testet som strø, talle og plastringsmateriale for uteareal. Seks gårdbrukere har vært verter for testene. Resultatene viser at lokalprodusert flis kan fungere godt som stø og som ...
  • Din gård - mange muligheter. Arktisk landbruk 2009 

   Naumann, Ulrike; Finnes, Odd; Haugland, Espen (Bioforsk FOKUS;4(6) 2009, Research report, 2009)
   Konferansen Arktisk Landbruk 2009 ble arrangert 16. – 17. april i Tromsø, som den femte i rekken av konferanser for landbruket i nord og Barentsregionen. Nytt av året er samarbeidet med Nordnorsk landbruksrådgiving, Troms ...
  • Grov flistalle til sau 

   Hansen, Inger; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Lind, Vibeke; Uhlig, Christian; Finnes, Odd (Bioforsk rapport;6(106) 2011, Research report, 2011-11-01)
   Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Halm er det vanligste tallematerialet i dag, men kan være vanskelig tilgjengelig og kostbart i Nord-Norge. Målet med dette prosjektet ...
  • Grov flistalle til storfé 

   Hansen, Inger; Lind, Vibeke; Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Uhlig, Christian; Finnes, Odd (Bioforsk rapport;6(118) 2011, Research report, 2011-11-01)
   Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Halm er det vanligste tallematerialet i dag, men kan være vanskelig tilgjengelig og kostbart i Nord-Norge. Målet med dette prosjektet ...
  • Kjekjøtt til Tromsømarkedet 

   Finnes, Odd (Bioforsk rapport;5(49) 2010, Research report, 2010-03-04)
   En sammenhengende verdikjede med lønnsomhet i alle ledd er en forutsetning for å kunne levere kjekjøtt til Tromsømarkedet.
  • Næring etter læring - framtidsverksted for nordnorske naturbruksskoler 

   Finnes, Odd (Bioforsk rapport;2(81) 2007, Research report, 2007-07-13)
  • Torv som strø til husdyr 

   Finnes, Odd; Uhlig, Christian (Bioforsk TEMA;4(5) 2009, Research report, 2009)
   Økt pris og mindre tilgang på flis har ført til økende interesse for å bruke torv som strø til husdyr. Torv er et godt strømateriale i følge litteratur og i følge mange husdyrholdere som har gjort egne erfaringer. En viktig ...
  • Tørt underlag til nordnorske husdyr 

   Finnes, Odd (Bioforsk rapport;1(154) 2006, Research report, 2006-12-07)
   Det er mulig å bruke grovkuttet flis av lokalt virke som underlag for husdyr både innendørs og utendørs.