• Den store Apteringsboka. 

   Birkeland, Terje; Nybakk, Erlend; Finstad, Knut (Book, 2008-04)
   Den Store Apteringsboka omhandler verdi- og fordelingsaptering i hogstmaskiner, og forhold som påvirker apteringa og mulighetene vi har til å påvirke tømmerutfallet.
  • Gir kortere massevirke mer sagtømmer? Effekter på sagtømmervolumet av kortere minstelengde til massevirke 

   Birkeland, Terje; Finstad, Knut (Viten fra Skog og landskap;02/06, Research report, 2006-09)
   Bakgrunnen for undersøkelsen var hypotesen om at sagtømmervolumet ville øke ved å tillate kortere minstelengde på massevirke. Det er naturlig å tenke at kortere massevirke betyr økt sagtømmervolum siden massekvalitetens ...