• Verdiskaping i jordbruket i Trøndelag 

   Paulsen Rye, Siv Karin; Brunzell, Stefan; Folstad, Kristin Stokke; Knutsen, Heidi (NILF Notat;2013-4, Research report, 2013)
   Dette notatet presenterer beregninger av verdiskaping og sysselsetting for ulike produksjoner innen jordbruket i Trøndelag på kommunenivå. Omsetning er også beregnet, men kun på fylkesnivå, og fordelt på ulike driftsformer. ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark 

   Lien, Gudbrand; Alnes, Per Kristian; Lerfald, Merethe; Sand, Roald; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Rapport;2012-2, Research report, 2012-06)
   Denne utredningen, som er utført på oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune, har som formål å bidra til å øke kunnskapen om verdiskapingen og sysselsettingen i landbruk og landbruksbasert virksomhet i ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland 

   Lerfald, Merethe; Lien, Gudbrand; Alnes, Per Kristian; Sand, Roald; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Rapport;2012-1, Research report, 2012-06)
   Denne utredningen, som er utført på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune, har som formål å bidra til å øke kunnskapen om verdiskapingen og sysselsettingen i landbruk og landbruksbasert virksomhet i ...
  • Verdiskaping i Møre og Romsdal 

   Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2012-20, Research report, 2012-11)
   Dette notatet presenterer beregninger av verdiskaping og sysselsetting for ulike produksjoner innen jordbruket i Møre og Romsdal på kommunenivå. Omsetning er også beregnet, men kun på fylkesnivå, og fordelt på ulike ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag i 2010. Utviklingstrekk 2001–2010. Tabellsamling 2006–2010 

   Knutsen, Inger Sofie Murvold; Holien, Svein Olav; Krokann, Knut; Paulsen Rye, Siv Karin; Folstad, Kristin Stokke (NILF Notat;2012-9, Research report, 2012-04)
   «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse, der det på landsbasis er med om lag 850 gardsregnskap hvert år. Trøndelag har de siste årene vært representert med 130 bruk. I tillegg til ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 1999-2008. Tabellsamling 2004-2008 

   Staven, Kjell; Bonesmo, Helge Sverre; Frislid, Liv Grethe Berge; Holien, Svein Olav; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Notat;2010-4, Research report, 2010-01)
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 2002–2011. Tabellsamling 2007–2011 

   Staven, Kjell; Holien, Svein Olav; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin; Knutsen, Inger Sofie Murvold (NILF Notat;2013-8, Research report, 2013)
   «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse, der det på landsbasis er med omlag 850 gardsregnskap hvert år. Trøndelag har de siste årene vært representert med ca. 130 bruk. I tillegg til ...