• Nøkkeltall 2020 fra Norsk genressurssenter 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Frøiland, Christopher (NIBIO-rapport;7(107) 2021, Research report, 2021-06)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2020. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige ...
  • Nøkkeltall 2021 fra Norsk genressurssenter 

   Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Nilsen, Linn Borgen; Frøiland, Christopher (NIBIO-rapport;8(93) 2022, Research report, 2022-05)
   Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2021. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart.