• Fugletårn, fugleskjul og fuglestier - anlegg for økt naturopplevelse. Veileder for prosjektering av publikumsanlegg og eksempler på tilrettelegging for gode fugleopplevelser i Norge og internasjonalt 

   Bangjord, Georg; Frantzen, Bjørn; Günther, Morten (Bioforsk TEMA;8(13) 2013, Research report, 2013-11)
   Dette heftet er laget som en del av prosjektet “Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark”. Målet var å lage en praktisk veiledning for turistbedrifter og andre som ønsker å legge til rette for gode fugleopplevelser gjennom ...
  • Hornøya inn i fremtiden. Fugl og folk hånd i hånd 

   Frantzen, Bjørn (NIBIO Rapport;3(163) 2017, Research report, 2017-12-21)
   Rapporten gjør en kort gjennomgang av de forskjellige aktørene på Hornøya før en ved bruk av avisutklipp om aktiviteten på Hornøya kommenterer ueningheter. Det viktigste bidraget i rapporten er knyttet at det gis råd til ...
  • Kunstig hekkeplass for terner i Pasvikelva 

   Frantzen, Bjørn; Günther, Morten (NIBIO Rapport;2(119) 2016, Research report, 2016-11-21)
   Som en del av «Fugleturismeprosjektet for Midt- og Øst-Finnmark» søkte man i 2010 et samarbeid med Pasvik zapovednik (PAZ) om å bygge en kunstig hekkeplattform på russisk side av Pasvikelva, på Tyskerbrua som ble sprengt ...
  • Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat - Oppsummering 1996-2020 

   Günther, Morten; Bjørn, Tor-Arne; Frantzen, Bjørn; Aspholm, Paul-Eric; Hagen, Snorre (NIBIO-rapport;8(5) 2022, Research report, 2022-02)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra 25 år med faste vannfugltellinger i Øvre Pasvik. Undersøkelsene er gjort i og omkring Pasvik naturreservat – et våtmarksområde som på grunn av sin rike og spesielle vannfuglfauna ...
  • Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat - Oppsummering 1996-2020 

   Günther, Morten; Bjørn, Tor-Arne; Frantzen, Bjørn; Aspholm, Paul Eric; Hagen, Snorre (NIBIO Rapport;8(5) 2022, Research report, 2022)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra 25 år med faste vannfugltellinger i Øvre Pasvik. Undersøkelsene er gjort i og omkring Pasvik naturreservat – et våtmarksområde som på grunn av sin rike og spesielle vannfuglfauna ...