• Aquaponics. Litteraturstudium med henblikk på plantematch ved oppdrett av laks og ørrret 

   Friis Pedersen, Susanne; Martinsen, Svein (Bioforsk rapport;8(67) 2013, Research report, 2013-06-04)
   Landbasert produksjon av fisk generer restprodukter som er interessante for videreforedling. Et landanlegg vil produsere fiskeslam med næringsstoffer som nitrogen, fosfor og mineraler og CO2 fra fiskens respirasjon. Det ...
  • Gojibær 

   Friis Pedersen, Susanne (Bioforsk TEMA;, Research report, 2015)
   Gojibær ble en populær snack og juice for noen år siden da den ble kjent i Norge. De dyrkes i stor skala bl. a. i Kina. Det er nå interesse for å dyrke den hos i Norge, så det kan være nyttig å vite mer om forholdene den ...
  • Quinoa – Opprinnelse, dyrking og anvendelse 

   Friis Pedersen, Susanne (Bioforsk rapport;8(155) 2013, Research report, 2013-11-25)
   Quinoa er i mange henseender en spennende vekst. Den har historisk spilt en viktig rolle i fortidens Inka-rike i Sør-Amerika, men kan også i dag være en interessant vekst for matsikkerhet og bærekraftig landbruk. Rapporten ...
  • Sansehage for eldre i økokommunen Tingvoll. Bakgrunn, tilrettelegging og opparbeiding 

   Friis Pedersen, Susanne (Bioforsk rapport;2014-105, Research report, 2014)
   Sansehage er et uteareal som er tilrettelagt for å stimulere sansene. Tingvoll kommune på Nordmøre har anlagt en slik hage for demente beboere. Rapporten presenterer arbeidsgangen i dette og viser hvordan natur kan bli en ...
  • Smart forandring – på vei mot en bærekraftig landbrukspolitikk i EU. Referat og inntrykk fra IFOAMs 6. europeiske økologiske kongress 17.-18. april 2012 

   Friis Pedersen, Susanne (Bioforsk rapport;7(171) 2012, Research report, 2012-12-14)
   IFOAM-konferansen hadde fokus på reformen av CAP, som skal bli grønnere, smartere og mere rettferdig. En viktig forutsetning for dette er at landbruksstøtten skyves fra søyle 1, direkte tilskudd, til søyle 2, landdistrik ...
  • Tomater for økologisk dyrking 

   Skar, Siv; Van Leeuwen, Geo; Friis Pedersen, Susanne (Bioforsk rapport;7(172) 2012, Research report, 2013-02-26)
   Det er gjennomført utprøving av økologiske tomatsorter for friland og veksthus under norske forhold. Prosjektet har samlet inn erfaringer med dyrkingen og registrert avling, samt gjennomført smaks- og lagringstest. Dyrking ...
  • Økologisk hagebruk i Stjernehagen ved Bioforsk Økologisk 

   Friis Pedersen, Susanne (Bioforsk TEMA;8(7) 2013, Research report, 2013)
   Stjernehagen på Tingvoll gard har gjennom flere årtier vært demonstrasjonshage for økologiske prinsipper og metoder. I tillegg til å være demonstrasjonshage tjener hagen til å bevare sjeldne vekster og trekker på denne ...
  • Økologisk mat i de nordiske landene - tilgang på råvarer og faktorer som påvirker omsetning av økologisk mat 

   Solemdal, Liv; Friis Pedersen, Susanne (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   Det er samlet informasjon om markedet for økologisk mat i de nordiske landene. Ulikheter mellom landene er belyst ved å sammenligne faktorer som politiske mål og oppfølging av disse, innenlands produksjon av økologisk mat, ...
  • Økonomi i økologisk potetdyrking 

   Friis Pedersen, Susanne; Ebbesvik, Martha; Bysveen, Kari; Grøtta, Maud (Bioforsk TEMA;8(14) 2013, Research report, 2013)
   Agronomi, investeringsnivå og omsetningsform er de faktorene som mest påvirker økonomien i økologisk potetdyrking. Agronomiske tiltak som bedrer økonomien spenner vidt. I dette temaarket er det tatt med litt om arealets ...