• Arealtall for boreal regnskog i Norge 

   Stokland, Jogeir Nicolai; Holien, Håkon; Gaarder, Geir (NIJOS-rapport;2/2002, Research report, 2002-01-23)
   Boreal regnskog er arealberegnet i 39 kommuner i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Tall fra Landskogstakseringen 1994-1998 er brukt til å beregne arealtall for skogstypen. Innen regionen er det 5940 km2 produktiv ...
  • Biologiske undersøkelser på Reinøya og Mammal med hensyn til reinbeite og biologisk mangfold 

   Uhlig, Christian; Gaarder, Geir; Golten, Ingrid (Bioforsk Rapport;, Report, 2013-04-01)
   Reinøya naturreservat i Porsanger kommune ble opprettet i 1981 for å bevare et representativt område for Porsangerdolomitten med en særegen vegetasjon og dyreliv. Under en tidligere befaring av Reinøya sommeren 2009 ble ...