• Haustingsskog [revidert] - Rettleiar for restaurering og skjøtsel 

      Garnås, Ingvill; Hauge, Leif; Svalheim, Ellen (NIBIO Rapport;4(150) 2018, Research report, 2019-02-08)
      Haustingsskog er lauvskog der trea har blitt eller framleis blir hausta regelmessig i form av «styving» eller «stubbehausting». Dette er gamle driftsformer, som har vore vanlege over heile landet. Haustingsskogane representerer ...