• Behandling av tre. Elektropuls mot råtesopp 

   Treu, Andreas; Gobakken, Lone Ross (Journal article, 2013)
   Det finnes ulike trebehandlinger på markedet som kan beskytte tre og forlenge treproduktenes levetid. En helt ny metode bruker et pulserende elektrisk felt for å beskytte tre mot råtesopp.
  • Effects of wood properties on surface mould growth on coated claddings of Norway spruce 

   Gobakken, Lone Ross; Vestøl, Geir I.; Sivertsen, Mari Sand (Chapter, 2011)
   Development of surface moulds and staining fungi on painted spruce panels with known origin and wood properties was investigated over a period of 4 years. Materials of Norway spruce (Picea abies) were sampled from two sites ...
  • Fargeendring i umalte trefasader - erfaringer og eksempler 

   Zimmer, Katrin; Flindall, Ona; Gobakken, Lone Ross; Nygaard, Marius (NIBIO Rapport;3(98) 2017, Research report, 2017-08)
   En umalt trefasade forteller en historie – om bygningen den er en del av og om stedet der bygningen står. Sol og regn, temperatur og vind varierer med breddegrad, klimasone, landskap og vegetasjon, og vil påvirke fasaden ...
  • Hva kan nedklassifisert ull brukes til? 

   Grøva, Lise; Gobakken, Lone Ross; Uldal, Siv; McKinnon, Kirsty (Journal article, 2021)
  • Hvordan oppnå best mulig holdbarhet med tilgjengelige metoder? 

   Gobakken, Lone Ross (Others, 2007)
   Ved oppføring av bygg og andre konstruksjoner forbrukes det en lang rekke materialer og produkter, og et felles ønske og krav for alle enkeltkomponenter er at de er av god kvalitet og har lang holdbarhet. Dette er en ...
  • Hyperspectral NIR time series imaging used as a new method for estimating the moisture content dynamics of thermally modified Scots pine 

   Stefansson, Petter; Thiis, Thomas Kringlebotn; Gobakken, Lone Ross; Burud, Ingunn (Peer reviewed; Journal article, 2020-06-04)
   The purpose of this research is to develop a method for estimating the spatially and temporally resolved moisture content of thermally modified Scots pine (Pinus sylvestris) using remote sensing. Hyperspectral time series ...
  • Lavutslippsmaterialer i bygg. Barrierer og muligheter 

   Selvig, Eivind; Enlid, Elin; Næss, Asbjørg; Alfredsen, Gry; Gobakken, Lone Ross; Sandland, Knut Magnar (NIBIO Rapport;6(20) 2020, Research report, 2020-04)
   Foreliggende rapport er utarbeidet av NIBIO og Civitas på oppdrag for Klima- og miljødepartementet. Oppdraget har vært å beskrive status og barrierer for bruk av lavutslippsmaterialer i byggebransjen i dag, samt mulige ...
  • Levetid for tre i utendørs konstruksjoner i Norge: Klimatre-prosjektet 

   Gobakken, Lone Ross; Alfredsen, Gry; Brischke, Christian; Flæte, Per Otto (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
   Kunnskap om levetid til trebaserte produkter brukt utendørs er viktig for at sluttbruker skal få en riktig forventning til materialets ytelse. Videre er levetidsdata for treprodukter avgjørende for å kalkulere totalkostnaden ...
  • Livsløpsanalyser (LCA) 

   Dramstad, Wenche; Timmermann, Volkmar; Gobakken, Lone Ross; Lange, Holger; Dibdiakova, Janka (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2015)
   Livsløpsanalyser (LCA) er analyser der man tar hele produktets livsløp med i vurderingen. Metodikken ble opprinnelig utviklet for å vurdere ulike embalasjeprodukter, men er nå videreutviklet for å kunne brukes i svært mange ...
  • Prosjektrapport KlimaTre. Energiforbruk og kostnader - Skog og bioenergi 

   Vennesland, Birger; Hohle, Anders Møyner Eid; Kjøstelsen, Leif; Gobakken, Lone Ross (Rapport fra Skog og landskap;14/2013, Research report, 2013)
   KlimaTre er et prosjekt i BioNær, hvor Norges Skogeierforbund er prosjekteier og kontraktspartner med Norges forskningsråd. KlimaTre består av tre delprosjekter: DP1 KlimaVerdi. Dokumentere de skogbaserte verdikjedene i ...
  • Succession of staining fungi on acetylated wood and the effect of selected influencing factors 

   Gobakken, Lone Ross; Bardage, Stig; Long II, Carl J. (Chapter, 2011)
   Wood used in outside applications is susceptible to weathering and photo degradation, which often leads to surface discoloration, loss of brightness and surface deterioration. Research has shown that acetylated wood is ...
  • Trebehandling - innovasjon, metoder og trender 

   Gobakken, Lone Ross; Larnøy, Erik; Alfredsen, Gry; Dalen, Lars Sandved (Others, 2014)
   I Norge har vi en lang tradisjon for å bygge i tre. Fra vikingskip og stavkirker til moderne høyhus i massivtre: Treteknologisk kunnskap danner grunnlaget for estetisk og funksjonell bruk av tre som byggemateriale. Riktig ...
  • Weathering kinetics of thin wood veneers assessed with near infrared spectroscopy 

   Sandak, Anna; Sandak, Jakub; Burud, Ingunn; Gobakken, Lone Ross (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Wooden elements may be subjected to mechanical, environmental or biological alterations during their service life. The most susceptible parts of wood structural members are the exposed surfaces since they are subjected to ...
  • Weathering of unpainted wooden façades - Experience and examples 2020 

   Zimmer, Katrin; Flindall, Ona; Gobakken, Lone Ross; Nygaard, Marius (NIBIO Rapport;, Research report, 2020-01)