• Entreprenørskap i Norge - mest for menn? 

      Berglann, Helge; Golombek, Rolf; Røed, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2013)
      I Norge er bare én av fire entreprenører kvinner. I denne artikkelen benytter vi administrative registerdata til å lete etter årsaker til dette kjønnsgapet. Vi finner at ulikhet i kvinners og menns bransjetilhørighet kan ...