• Biomangfoldskog - ikke alltid like vakker 

   Gundersen, Vegard; Frivold, Lars Helge; Christensen, Haaken (Journal article, 2008)
  • Bruk av skog til bioenergi - betyr det noe for opplevelsesverdier? 

   Fjellstad, Wendy; Dramstad, Wenche; Clarke, Nicholas; Gundersen, Vegard (NIBIO POP;1(9) 2015, Others, 2015-12-18)
   Som en del av det grønne skiftet har økt uttak av biomasse fra skogene våre fått mye oppmerksomhet. Målet er blant annet å øke produksjonen av bioenergi. Økt uttak kan påvirke hvordan skogene oppleves og hvor tiltrekkende ...
  • Estetikk i skog og landskap 

   Gundersen, Vegard (Glimt fra skogforskningen;6/05, Others, 2005)
  • Forvaltning av skog i by- og tettstedkommuner 

   Gundersen, Vegard (Glimt fra skogforskningen;5/05, Others, 2005)
  • Kombinerte skogs- og turveger i bynære områder 

   Nyeggen, Hans; Gundersen, Vegard; Øyen, Bernt-Håvard (Aktuelt fra Skogforskningen, Research report, 2005)
   Denne rapporten gir en beskrivelse av skogsveger i bynære områder, med en vurdering av hvorvidt de kan fylle en flerbruksfunksjon i forhold til tradisjonelt skogbruk og friluftsliv. Et hovedspørsmål var om hensyn til ...
  • Naturskog i Norge. Definisjoner, økologi og bruk i norsk skog- og miljøforvaltning 

   Rolstad, Jørund; Framstad, Erik; Gundersen, Vegard; Storaunet, Ken Olaf (Aktuelt fra skogforskningen;1/02, Research report, 2002-02-25)
   Begrepet naturskog blir ofte brukt i skogbruk-, friluftsliv- og naturvern-sammenheng. Gjennom et opprop har mange forskere og fagpersoner oppfordret skogbruket til å avstå fra hogst i naturskogområder (Arbeidsgruppen for ...
  • Skogsveger - noe mer enn skogbruk? 

   Gundersen, Vegard; Nyeggen, Hans (Others, 2007)
   Artikkelen fokuserer på bruk av skogsveger for friluftslivet. Vegtypene skogbruket bygger i dag er traktor- og bilveger. De fleste skogsvegene bygges etter bestemte standardkrav i vegnormalene (Landbruksdepartementet 1997), ...