• Effekt av gåsemøkk i surfôr på fôrkvalitet og smakelighet 

   Høberg, Eva Narten; Hatten, Lise; Høberg, Jørn (Bioforsk TEMA;1(13) 2006, Research report, 2006)
   Avlingsskader på eng forårsaket av gåsebeiting er et problem for jordbruket i flere kystområder. Hvordan gåsemøkk påvirker kvalitet og smakelighet på surfôret, ble nærmere undersøkt som en del av et større prosjekt ”Tiltak ...
  • Konsekvensutredning ny nasjonalpark i Bardu. Delutredning landbruk 

   Høberg, Jørn (Bioforsk rapport;1(5) 2006, Research report, 2006)
   Rapporten er en delutredning for landbruk i konsekvensutredningen for etablering av et vern i Bardu. Delutredningen vurderer konsekvensene for landbruk dersom området ikke blir vernet og dersom området blir vernet som ...
  • Måling av avlingstap som følge av gåsebeiting 

   Hatten, Lise; Høberg, Jørn; Høberg, Eva Narten; Bjøru, Ronald (Bioforsk TEMA;1(14) 2006, Research report, 2006)
   Gåsebeiting på innmark har økt de siste tiårene. Som en følge av dette er erstatning for tapt avling en av flere mulige virkemidler for å hindre konflikt mellom landbruksdrift og gåsebeiting. En god og rettferdig ...
  • Preferanse for ulike grasarter hos grågjess 

   Hatten, Lise; Høberg, Jørn; Høberg, Eva Narten; Bjøru, Ronald (Bioforsk TEMA;1(15) 2006, Research report, 2006)
   Kan valg av grasart i eng bidra til å redusere beiteskader forårsaket av grågås? En undersøkelse av gjessenes preferanse hos fem ulike grasarter viser at hundegras og timotei beites lite av gås når de har andre arter å velge i.
  • Revira Viltstopp. Utprøving av avskrekkingsmiddel mot hjortevilt 

   Carlsen, Thomas; Hansen, Inger; Høberg, Jørn; Kristiansen, Lars Henrik (Bioforsk rapport;2(140) 2007, Research report, 2008-02-22)
   Revira Viltstopp ble prøvd ut hos tre brukere på Helgeland som tidligere har vært plaget med store beiteskader fra hjortevilt på henholdsvis rundballer (Ylvingen, Vega), gulrotåker (Skaga, Dønna) og bringebærfelt/jordbærland ...