• Damping av jord mot sopp ugras og nematoder. En litteraturoversikt 

   Olsen, Anne Kari Bergjord; Engødegård, Ada; Hermansen, Arne; Sjursen, Helge; Hammeraas, Bonsak; Magnusson, Christer; Sundheim, Leif (Grønn forskning;21/99, Research report, 1999)
   Damping
  • Gul potetcystenematode 

   Magnusson, Christer; Hammeraas, Bonsak (Bioforsk TEMA;3(17) 2008, Research report, 2008)
   Potetcystenematodene (PCN) forekommer i to arter, gul (Globodera rostochiensis) og hvit (G. pallida). Begge har fl ere raser, hvor det i Norge er påvist fi re av den gule arten. Cystene ligger i jorda og er døde hunner, ...
  • Hvit potetcystenematode 

   Magnusson, Christer; Hammeraas, Bonsak (Bioforsk TEMA;3(16) 2008, Research report, 2008)
   Potetcystenematodene (PCN) forekommer i to arter, hvit PCN (Globodera pallida) og gul (Globodera rostochiensis). Begge har fl ere raser. Cystene ligger i jorda og er døde hunner, mens smitten er eggene som fi nnes inne i ...
  • Nematodeproblem og jordtrøtthet i frukt 

   Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;8(103) 2004, Research report, 2004)
   Nematoder er en av flere faktorer under benevnelsen jordtrøtthet. I Norge finnes det i dag ikke godkjente kjemiske plantevernmidler til bekjempelse av nematoder. Bruk av biologiske metoder kan være en løsning. Innen ...
  • Nematoder på frukttrær. En pilotstudie, og noen tiltak 

   Magnusson, Christer; Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;7(132) 2003, Research report, 2003)
   Frukttrær er en langsiktig kultur, hvor angrep av planteparasittære nematoder kan føre til avlingstap og tredød. Nematodenes effekter på frukttrær beror av nematodeartenes oppformeringsevne og skadelighet på det aktuelle ...
  • Ny teknologi for dypdamping av jord: Utprøving av biologisk effekt. Sluttrapport om damping mot ugras, plantesjukdommer og nematoder ved gulrotdyrking 2001-03 

   Sjursen, Helge; Hermansen, Arne; Gauslaa, Elisa; Nærstad, Ragnhild; Nordskog, Berit; Magnusson, Christer; Hammeraas, Bonsak (Research report, 2004)
  • Rotsårnematoder på potet 

   Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;7(119) 2003, Research report, 2003)
   For første gang i Norge er det påvist skade av såkalt rotsårmematoder på potet. Foreløpig er det påvist betydelig skade på to potetfelt i henholdsvis Eidskog og Grue. Planteforsk, Plantevernet går derfor ut med en generell ...
  • Skadegjerarar og næringsmangel i norske edelgranfelt til bar- og juletreproduksjon 

   Talgø, Venche; Herrero, Maria-Luz; Toppe, Brita; Gjærum, Halvor B.; Sundbye, Anette; Hammeraas, Bonsak; Kobro, Sverre; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;2(38) 2007, Research report, 2007)
   Denne fotopresentasjon er utarbeidd for at rettleiarar og dyrkar lettare skal kunna identifi sera eventuelle skadar på edelgran i klyppegrønt- og juletrefelt. Nummera nedst på kvar side viser til ei liste på side 33 over ...
  • Survey of the pine wood nematode (PWN) Bursaphelenchus xylophilus in Norway 2002 

   Magnusson, Christer; Overgaard, H.; Nyeggen, Hans; Thunes, Karl H; Salinas, Solveig H.; Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;8(104) 2004, Research report, 2004)
   In this survey of 2002, 600 samples were collected from 83 forest blocks in the counties Akershus, Buskerud, Oppland and Østfold. The sampling activity involved 16 municipallities situated mainly within the three zone sites ...
  • Survey of the pine wood nematode (PWN) Bursaphelenchus xylophilus in Norway 2003 

   Magnusson, Christer; Nyeggen, Hans; Thunes, Karl H; Salinas, Solveig H.; Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;8(119) 2004, Research report, 2004)
   In this survey of 2003, 600 samples were collected from 96 forest blocks in the counties of Aust-Agder and Vest-Agder in southern Norway. The sampling activity involved 19 municipalities situated mainly within the two zone ...