• Arktisk storfekjøttproduksjon 

   Hansen, Inger; Jørgensen, Grete M.; Hansen, Øyvind (NIBIO-pop;7(33) 2021, Others, 2021-12)
   Produksjonen av storfekjøtt i Norge kjennetegnes bl.a. av stor variasjon med hensyn til fjøsbygg, driftssystemer, driftsrutiner og beiteforhold. Vi har besøkt 30 gårdsbruk og spurt produsentene selv om hva som er de ...
  • Hva koster grovfôret? Sjølkostberegning for grovfôr på melkeproduksjonsbruk 

   Hansen, Øyvind (NILF Notat;2008-8, Research report, 2008-03)
  • Melkeproduksjon i Nordland. Økonomisk sammenligning med andre områder 

   Hansen, Øyvind (NILF Notat;2003-7, Research report, 2003-02)
  • Planmessig utnytting av utmarksbeite på Senja 

   Hansen, Øyvind (NILF Notat;2001-11, Research report, 2001-03)
   Dette notatet omhandler NILF`s del av det tverrfaglige prosjektet «Planmessig utnytting av utmarksbeite på Senja». Prosjektet er eid av Nattmålshaugen beitelag i Lenvik kommune i Troms. Planteforsk Holt har vært prosjektleder ...
  • Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge. Oppdaterte beregninger basert på tall fra 2018 

   Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Hansen, Øyvind; Lerfald, Merethe; Lund, Per Olav; Kvamme, Stine (NIBIO Rapport;6(108) 2020, Research report, 2020-07)
   I 2018 var det 1 949 jordbruks-foretak i Nordland som søkte om produksjonstilskudd. I Troms var tilsvarende tall 853 og i Finnmark 286. Fra 2009 er antall foretak redusert med 24, 27 og 21 prosent for henholdsvis Nordland, ...
  • Økonomien i grasbasert melk- og kjøttproduksjon i Nord-Norge 

   Landrø, Anna; Jenssen, Elisabeth; Hansen, Øyvind; Ystad, Eystein; Olsen, Anastasia (NIBIO Rapport;5(140) 2019, Research report, 2019-11)
   Interessen for melk og kjøtt produsert på grovfôr, uten bruk av kraftfôr, er økende både nasjonalt og internasjonalt. Denne rapporten tar for seg mulighetene for grasbasert melk- og kjøttproduksjon i Nord-Norge, og fokuserer ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 

   Hansen, Øyvind; Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2010-5, Research report, 2010-02)
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 

   Hansen, Øyvind (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2015)
   Driftsgranskingene i jord- og skogbruk er en årlig, landsomfattende regnskapsundersøkelse med hovedformål å vise økonomisk resultat og langsiktig utvikling på gårdsbruk der inntekter fra jordbruket har et vesentlig omfang. ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2010 

   Hansen, Øyvind (NILF Notat;2012-8, Research report, 2012-03)
   NILFs årlige regnskapsundersøkelse, driftsgranskingene for jord- og skogbruk, er basert på driftsregnskap fra jordbruksbedrifter fra hele landet. For regnskapsåret 2010 omfattet granskingen 835 bedrifter. Resultatene er ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2011 

   Hansen, Øyvind (NILF Notat;2013-3, Research report, 2013)
   NILFs årlige regnskapsundersøkelse, driftsgranskingene for jord- og skogbruk, er basert på driftsregnskap fra jordbruksbedrifter fra hele landet. I 2011 deltok 107 vanlige gårdsbruk fra Nord-Norge. Det er i hovedsak de ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2012 

   Hansen, Øyvind (NILF Notat;2014-2, Research report, 2014)
   NILFs årlige regnskapsundersøkelse, driftsgranskingene for jord- og skogbruk, er basert på driftsregnskap fra jordbruksbedrifter fra hele landet. For regnskapsåret 2012 omfattet granskingen 870 enkeltbruk. Resultatene er ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2014 

   Hansen, Øyvind; Stornes, Ole Kristian (NIBIO Rapport;2(19) 2016, Research report, 2016-02-02)
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2015 

   Hansen, Øyvind (NIBIO Rapport;3(16) 2017, Research report, 2017-01-24)
   Rapporten viser økonomisk stilling og utvikling for de nordnorske deltakerbrukene i NIBIOs Driftsgransking. Jordbruksinntektene økte med i gjennomsnitt 19 prosent i 2015. Det er betydelig variasjon mellom produksjoner og ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2016 

   Hansen, Øyvind (NIBIO RAPPORT;4(2) 2018, Research report, 2018-02-12)
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2017 

   Hansen, Øyvind (NIBIO Rapport;5(2) 2019, Research report, 2019-01)
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2018 

   Hansen, Øyvind (NIBIO Rapport;5(175) 2019, Research report, 2019-12)
   Rapporten tar for seg viktige økonomiske utviklingstrekk for gårdsbruk i Nord-Norge. Tallgrunnlaget er basert på 110 driftsregnskap for 2018 fra gårdsbruk i landsdelen som var med i NIBIOs årlige «Driftsgranskinger i jord- ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2019 

   Hansen, Øyvind (NIBIO-rapport;7(17) 2021, Research report, 2021-12)
   Rapporten tar for seg viktige økonomiske utviklingstrekk for gårdsbruk i Nord-Norge. Tallgrunnlaget er basert på 110 driftsregnskap for 2019 fra gårdsbruk i landsdelen som var med i NIBIOs årlige «Driftsgranskinger i jord- ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2020 

   Hansen, Øyvind (NIBIO-rapport;8(21) 2022, Research report, 2022-02)
   Rapporten tar for seg viktige økonomiske utviklingstrekk for gårdsbruk i Nord-Norge. Tallgrunnlaget er basert på 111 driftsregnskap for 2020 fra gårdsbruk i landsdelen som var med i NIBIOs årlige «Driftsgranskinger i jord- ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2021 

   Rye, Siv Karin Paulsen; Amundsen, Svetlana; Hansen, Øyvind (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Rapporten tar for seg viktige økonomiske utviklingstrekk for gårdsbruk i Nord-Norge. Tallgrunnlaget er basert på 109 driftsregnskap for 2021 fra gårdsbruk i landsdelen som var med i NIBIOs årlige «Driftsgranskinger i jord- ...
  • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge Driftsgranskingene i jord- og skogbruk 2009. Aktuelle artikler og tabellsamling 2005–2009 

   Hansen, Øyvind; Stornes, Ole Kristian (NILF Notat;2011-1, Research report, 2011)
   NILFs årlige regnskapsundersøkelse, driftsgranskingene for jord- og skogbruk, er basert på driftsregnskap fra jordbruksbedrifter fra hele landet. For regnskapsåret 2009 omfattet granskingen 848 bedrifter. Resultatene er ...