• Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt 

   Hind, Liv Jorunn; Hansen, Berit; Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;4(06) 2009, Others, 2009)
   Fylkesmannen finansierer konfliktdempende og forebyggende tiltak i et forsøk på å begrense tap av rein til rovvilt. Enkelte tiltak har blitt ansett som mer effektive enn andre og har dermed større sjanse for å bli finansiert ...
  • Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt 

   Eilertsen, Svein; Hind, Liv Jorunn; Hansen, Berit; Bjøru, Ronald (Bioforsk rapport;3(130) 2008, Research report, 2008-11-28)
   I rapporten foretas en sammenstilling av ulike forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt som har vært utprøvd fra 1990 og fram til i dag. Reindriftsutøvernes egen vurdering av de ulike tiltakene er innhentet. Med ...
  • Forebyggende tiltak mot tap av lam på beite i Kraksletta sankelag, Troms 

   Hansen, Berit; Hansen, Inger; Eilertsen, Svein (Bioforsk Rapport;4(49) 2009, Research report, 2009)
   Kraksletta sankelag på Østre Malangshalvøya har over år slitt med svært høye tap av sau og lam på beite. Bioforsk Nord Tjøtta utviklet i nært samarbeid med forvaltning og brukere en ”tiltakspakke” tilpasset besetnings- og ...
  • Forebyggende tiltak mot tap av lam på beite i Lyngsalpene og Kjosen-Fastdalen beitelag, Troms 

   Hansen, Berit (Bioforsk Rapport;4(45) 2009, Research report, 2009-03-31)
   Lyngsalpene og Kjosen-Fastdalen beitelag på Lyngenhalvøya i Troms har over år slitt med høye tap av sau og lam på beite. Bioforsk Nord Tjøtta utviklet i nært samarbeid med forvaltning og brukere en ”tiltakspakke” tilpasset ...
  • Helse- og velferdsplanlegging i økologisk melkeproduksjon – med egen protokoll for kalv. Resultater fra Core Organic-prosjektet ANIPLAN: “Minimizing medicine use in organic dairy herds through animal health and welfare planning” 

   Henriksen, Britt; Hansen, Berit; Hansen, Inger; Mejdell, Cecilie Marie (Bioforsk rapport;7(75) 2012, Research report, 2012-08-01)
   Rapporten gjengir resultater fra EU-prosjektet CORE Organic ANIPLAN 2007-2010. Prosjektet dokumenterte at et planmessig arbeid for bedre dyrehelse og dyrevelferd i økologiske melkekubesetninger førte til redusert medisinbruk ...
  • Kalving i gjerde som forebyggende tiltak mot tap av rein til rovdyr 

   Hansen, Berit; Hind, Liv Jorunn; Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;3(15) 2008, Research report, 2008)
   Kalving i gjerde er et omfattende tiltak for å hindre tap av rein til rovdyr. Tiltaket krever en relativt stor arbeidsinnsats som må vurderes opp mot den forebyggende effekten tiltaket har. Bioforsk Nord Tjøtta har sett ...
  • Kartlegging av beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerda sauebeite. 

   Aanensen, Lise; Hansen, Berit; Aune, Sigrun; Bär, Annette; Hansen, Inger (Bioforsk rapport;6(18) 2011, Research report, 2011-02-01)
   Styrt beitedrift ved bruk av inngjerding kan være en løsning for å unngå store tap til rovvilt. Det er imidlertid en oppfatning at denne driftsformen kan være en utfordring med hensyn til dyrevelferd, helse og kjøttproduksjon. ...
  • Luftegård til økologiske okser - anbefalinger for utforming og bruk 

   Aanensen, Lise; Hansen, Berit; Augustsen, Kjell-Arne; Lind, Vibeke (Bioforsk TEMA;5(24) 2010, Research report, 2010-12)
   Innen økologisk landbruk er man generelt opptatt av dyrevelferd og å gi dyrene mulighet til naturlig atferd. Det er derfor et krav i det økologiske regelverket at alle storfe inkludert okser skal ha permanent tilgang på ...
  • Luftegårder til okser i økologisk kjøttproduksjon 

   Aanensen, Lise; Hansen, Berit; Aas, Kari Skagen; Hegseth, Lene; Lind, Vibeke (Bioforsk rapport;5(177) 2010, Research report, 2011-03)
   Innen økologisk landbruk er man generelt opptatt av å ha god dyrevelferd og å gi dyrene mulighet til naturlig atferd. Det er derfor et krav i det økologiske regelverket at alle dyr, inkludert okser, skal ha tilgang til ...
  • Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2013 

   Aarnes, Siv; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bakke, Beate Banken; Hansen, Berit; Spachmo, Bård; Hagen, Snorre; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;9(48) 2014, Research report, 2014)
   I 2013 ble det for femte år på rad samlet inn prøver med antatt opphav fra brunbjørn (Ursus arctos) gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt i Norge. Av de 1222 prøvene som ble samlet inn i 2013 var 806 ...
  • Tidlig lamming som forebyggende tiltak mot tap av lam til rovvilt 

   Hansen, Berit; Lind, Vibeke; Bjøru, Ronald (Bioforsk TEMA;3(8) 2008, Research report, 2008)
   Selv om de økonomiske beregningene viser at tidlig lamming på grunn av behov for ekstra avlastningsareal kommer til kort overfor tradisjonell drift, er det ikke alt som kan måles i kroner og ører. Det må i vurderingene tas ...