• Artsbestemmelse av meitemark 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk TEMA;2(4) 2007, Research report, 2007)
   I Norge er det funnet 19 arter meitemark. Av disse er 5-7 vanlige i dyrka jord. Ved hjelp av denne nøkkelen kan du artsbestemme voksne levende individer av de 5 vanligste artene i dyrka jord og kompost. Størrelse og farge ...
  • Biologisk nitrogenbinding - belgvekster som kilde til nitrogen 

   Serikstad, Grete Lene; Hansen, Sissel; de Boer, Anne (Bioforsk FOKUS;8(3) 2013, Research report, 2013)
   Erteblomstfamilien omfatter viktige jordbruksplanter både til fôr (kløver, luserne) og mat (erter, bønner, linser). Erteplanter eller belgvekster har den unike egenskapen at de ved hjelp av bakterier i knoller på røttene ...
  • Effects of green manure herbage management and its digestate from biogas production on barley yield, N recovery, soil structure and earthworm populations 

   Frøseth, Randi Berland; Bakken, Anne Kjersti; Bleken, Marina Azzaroli; Riley, Hugh; Pommeresche, Reidun; Thorup-Kristensen, Kristian; Hansen, Sissel (Journal article; Peer reviewed, 2014-01)
   In repeatedly mown and mulched green manure leys, the mulched herbage contains substantial amounts of nitrogen (N), which may only slightly contribute to the following crops’ nutrient demand. The objective of the present ...
  • Effects of ploughing depth on the decomposition of barley straw in organically managed soil 

   Pommeresche, Reidun; Løes, Anne-Kristin; Meisingset, Erling L.; Hansen, Sissel (Bioforsk TEMA;1(24) 2006, Research report, 2006)
   Organic farmers are often advised to plough shallowly (<15 cm) in order to optimise nutrient turnover and to promote the activity of soil biota, but deeper for better control of perennial weeds. Different ploughing depths ...
  • Evaluering av pilotordning for tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 

   Skøien, Svein; Hansen, Sissel; Nesheim, Lars; Fystro, Gustav; Øgaard, Anne Falk; Øpstad, Samson; Bechmann, Marianne (Bioforsk rapport;6(9) 2011, Research report, 2011-01-31)
   I rapporten er ulike spredemetoder for husdyrgjødsel vurdert for miljøeffekt med hensyn til gasstap, ammoniakk og lystgass, og avrenning av næringsstoffer. Det er også gjort en vurdering i forhold til luktproblemer.
  • Grønngjødsel i økologisk korndyrking - Resultat fra Byggro-prosjektet 

   Hansen, Sissel; Frøseth, Randi (Bioforsk TEMA;8(2) 2013, Research report, 2013)
   En vil kunne få økte kornavlinger dersom grønnmassen blir liggende på jorda etter slått, med størst effekt der jorda har minst næring. Hvor stor del av grønnmassen som kan bli liggende uten fare for utvasking, avhenger av ...
  • Klimagassutslipp - planteproduksjon. Innspill til norsk klimagassmodell på gårdsnivå. 

   Hansen, Sissel; Øygarden, Lillian (NIBIO Rapport;, Research report, 2019-06)
   Denne rapporten er utarbeidet som del av tredningsprosjektet til Bondelaget: Utvikling av beregningsmodell for klimagasser i norsk landbruk» finansiert av Landbruksdirektoratet. Rapporten omhandler klimagasser fra ...
  • Klimatiltak i jordbruket - mindre lystgassutslipp gjennom mindre N-tilførsel til jordbruksareal og optimalisering av dyrkingsforhold 

   Øygarden, Lillian; Nesheim, Lars; Dörsch, Peter; Fystro, Gustav; Hansen, Sissel; Hauge, Atle; Korsæth, Audun; Krokann, Knut; Stornes, Ole Kristian (Bioforsk rapport;4(175) 2009, Research report, 2009-12-22)
   I denne rapporten er det gjort vurderinger av tiltak for bedre utnyttelsen av nitrogen tilførsel til jordbruksareal- mer effektiv og presis nitrogengjødsling. Bedre nitrogenutnyttelse gir risiko for mindre tap og dermed ...
  • Links between profitability, nitrogen surplus, greenhouse gas emissions, and energy intensity on organic and conventional dairy farms 

   Flaten, Ola; Koesling, Matthias; Hansen, Sissel; Veidal, Asbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-18)
   This study examines the relationships between profitability, nitrogen (N) surplus, greenhouse gas emissions (GHG), and energy intensity and factors influencing these relationships in dairy farming. In-depth data from 10 ...
  • Long-term effects of cropping systems on the earthworm populations in a loam soil 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Eltun, Ragnar; Korsæth, Audun (Bioforsk TEMA;1(4) 2006, Research report, 2006)
   Six cropping systems, ranging from conventional arable without livestock to organic livestock farming dominated by ley, have been compared in 1990 and 2004 in SE Norway. Ley in the crop rotation increased density and biomass ...
  • Meitemark gir god jord 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin; Sveistrup, Tore (Bioforsk TEMA;2(2) 2007, Research report, 2007)
   Her er et tilbud ingen bonde vil takke nei til: En gratis medhjelper som bedrer jordstruktur og næringstilgang for plantevekst- nemlig meitemarken. Meitemark bidrar til å utvikle jordprofilet ved å grave ganger og legge ...
  • Meitemark og jordforbedring 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin; Sveistrup, Tore (Økologisk småskrift;1/2007, Research report, 2007)
  • Miljø- og klimavennlig melkeproduksjon - Inspirasjon fra seks melkeproduksjonsbruk 

   Hansen, Sissel; Bakke Haavik, Torleiv; Bergslid, Ildri Kristine; Elvatun, Helena; van Gool, Bart; Lunnan, Tor; Røthe, Gunnhild; Walland, Finn (NIBIO RAPPORT;4(96) 2018, Research report, 2018-07-26)
   I denne rapporten presenterer vi seks gårder som viser at det er mulig å forene god økonomi med en miljømessig bærekraftig produksjon, men økonomien var best på de største gårdene. Felles for alle gårdene er næringsrik ...
  • N2O emission from organic barley cultivation as affected by green manure management 

   Nadeem, Shahid; Hansen, Sissel; Bleken, Marina Azzaroli; Dörsch, Peter (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Legumes are an important source of nitrogen in stockless organic cereal production. However, substantial amounts of N can be lost from legume-grass leys prior to or after incorporation as green manure (GM). Here we report ...
  • Nitrogenutnytting ved ulik grønngjødselhåndtering 

   Frøseth, Randi; Bakken, Anne Kjersti; Bleken, Marina Azzaroli; Riley, Hugh; Thorup-Kristensen, Kristian; Hansen, Sissel (Bioforsk FOKUS;7(2) 2012, s. 92-93, Conference object, 2012)
   I forsøk med ulik grønngjødselhåndtering fant vi en betydelig positiv avlingseffekt på påfølgende byggavling av å la grønnmassen bli liggende etter hver slått sammenlignet med å fjerne den. Biorest fra anaerobt fermentert ...
  • Predicting field N2O emissions from crop residues based on their biochemical composition: A meta-analytical approach 

   Abalos, Diego; Rittl, Tatiana Francischinelli; Recous, Sylvie; Thiébeau, Pascal; Topp, Cairistiona F. E.; van Groenigen, Kees Jan; Butterbach-Bahl, Klaus; Thorman, Rachel E.; Smith, Kate E.; Ahuja, Ishita; Olesen, Jørgen E.; Bleken, Marina Azzaroli; Rees, Robert M.; Hansen, Sissel (Peer reviewed; Journal article, 2021-12-27)
   Crop residue incorporation is a common practice to increase or restore organic matter stocks in agricultural soils. However, this practice often increases emissions of the powerful greenhouse gas nitrous oxide (N2O). ...
  • Reduserte nitrogenutslipp gjennom bedre spredningsrutiner for husdyrgjødsel 

   Hansen, Sissel; Morken, John; Nesheim, Lars; Koesling, Matthias; Fystro, Gustav (Bioforsk Rapport, Research report, 2009)
   Denne rapporten er gjort på oppdrag for SFT sitt prosjekt Klimakur 2020. Den belyser faktorer som bidrar til redusert N-effektivitet i husdyrproduksjon og risikoen for utslipp av lystgass. Hovedvekt er lagt på muligheter ...
  • Reviews and syntheses: Review of causes and sources of N2O emissions and NO3 leaching from organic arable crop rotations 

   Hansen, Sissel; Frøseth, Randi Berland; Stenberg, Maria; Stalenga, Jarosław; Olesen, Jørgen E.; Krauss, Maike; Radzikowski, Paweł; Doltra, Jordi; Nadeem, Shahid; Torp, Torfinn; Pappa, Valentini; Watson, Christine A. (Journal article; Peer reviewed, 2019-07-17)
   The emissions of nitrous oxide (N2O) and leaching of nitrate (NO3) from agricultural cropping systems have considerable negative impacts on climate and the environment. Although these environmental burdens are less per ...
  • Storfe, driftssystem og klima 

   Bergslid, Rose; Hansen, Sissel; Lyche, Arnar; Ullring, Ulf; van Oort, Bob; Flaten, Ola (NIBIO Rapport;2(38), Research report, 2016)
   Del en: Storfe og andre drøvtyggere blir gjort til et klimaproblem til tross for at de har foredlet gras, skapt variasjon i landskapet og vært en viktig del av stoffkretsløpet i millioner av år. Driftssystem betyr mye for ...
  • Studer meitemark ved å grave jordprofil 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin; Sveistrup, Tore (Bioforsk TEMA;2(3) 2007, Research report, 2007)
   Med litt trening og kunnskap kan du se effekter av drifta på jordstruktur, rotutvikling og meitemarkens arbeid i jorda. Særlig der veksten er dårlig kan et jordprofil gi informasjon om hvor problemene ligger. Det kan være ...