• Ferskvannsoppdrett 06 - utfordringer og muligheter 

   Haug, Lise; Jensen, Hallvard; Svenson, Lars (Bioforsk FOKUS;1(11) 2006, Research report, 2006)
   Bioforsk Nord er tillagt nasjonale oppgaver knyttet til bruk og utnytting av ferskvannsfisk, jfr Stortingsmelding 19 (1999-2000). I Nordnorsk kompetansesenter ved Bioforsk Nord arbeider utviklingspiloter med næringsutvikling ...
  • Fisketurisme i Finnmark 06 - utvikling og muligheter 

   Haug, Lise; Jensen, Hallvard (Bioforsk FOKUS;2(3) 2007, Research report, 2007)
   Et seminar om fisketurisme ble arrangert i Finnmark den 2.-3 november 2006 på Rica hotell, Alta. Arrangementet var et samarbeid mellom Bioforsk Nord, Norsk Innlandsfiskelag og Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdeling. ...
  • Fisketurisme i Leinavatn. Forprosjekt 

   Jensen, Hallvard; Haug, Lise; Uhlig, Christian (Bioforsk rapport;2014-34, Research report, 2014)
   Denne rapporten inneholder resultatene fra en fiskebiologisk undersøkelse i Leinavatn, en spørreundersøkelse rettet mot reiselivsbedriftene i Barduregionen og mulighetene knyttet til produktutvikling for aktørene som satser ...
  • Innlandsfisketurisme i Troms - mulighetsanalyse 

   Haug, Lise (Bioforsk rapport;8(58) 2013, Research report, 2013-04-02)
   Det er behov for igangsetting av tiltak som kan bidra til næringsutvikling og økt verdiskaping i Troms. Innlandsfisketurisme er foreslått som et viktig bidrag for å styrke naturbasert næringsutvikling. Vi ønsker med ...
  • Utredning Skalsavassdraget. Forprosjekt 

   Jensen, Hallvard; Muladal, Rune; Haug, Lise (Bioforsk rapport;9(50) 2014, Research report, 2014-04-03)
   Det ble gjennomført prøvefiske og el-fiske i Skalsavassdraget, Kvænangen kommune, 20-21. september 2013. I Skalsavatnet er det en tett røyebestand med tidlig kjønnsmodning og liten tilvekst på rundt 3 cm årlig. Røye over ...