• Beiteressurser for husdyr i Inntrøndelag. Ressursgrunnlag i utmark og areal av innmarksbeite. 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael; Haugen, Finn-Arne (NIBIO-rapport;7(102) 2021, Research report, 2021-06)
   Denne rapporten presenterer ei oversikt over beiteressurser for husdyr i utmark i regionen Inntrøndelag, og for hver av de tre kommunene i regionen. Det er gitt omtale av beitekvalitet og laget beregninger av beitekapasitet ...
  • Evaluering av endringer i den offentlige forvaltningen av reindriften 

   Haugen, Finn-Arne; Tenge, Ingrid Midtsundstad; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;5(42) 2019, Research report, 2019-03)
   I 2014 ble den offentlige forvaltningen av reindriften omorganisert. Områdestyrene ble avviklet og oppgavene overfør til Fylkesmannen. Områdekontorene ble samtidig en del av fylkesmannsembetene. Dette har gitt økt effektivitet ...
  • Evaluering av reintallsreduksjonsprosessen 

   Hansen, Inger; Kårstad, Signe; Rustad, Lars Johan; Haugen, Finn-Arne (NIBIO-rapport;7(188) 2021, Research report, 2021-12)
   NIBIO har evaluert reintallsreduksjonsprosessen (2011-2021) i Finnmark, med fastsetting av øvre reintall i bruksreglene og forholdsmessig (prosentvis lik) reduksjon for siidaer som ikke klarte å gjennomføre reduksjonsplanen. ...
  • Hagemarkskog – beiter som sikrer mat og mangfold 

   Kapfer, Jutta; Haugen, Finn-Arne; Sickel, Hanne (NIBIO POP;6(19) 2020, Journal article, 2020-04)
   Hagemarkskog er en unik og estetisk vegetasjonstype med høy verdi for husdyrbeiting og biologisk mangfold. Den oppstår i gårds- og seternære skogsområder som over lang tid har vært nyttet til husdyrbeiting, og ulike former ...
  • Kartlegging av konflikter ved reinkalving. Pilotprosjekt: mulige kartkilder i tid og rom 

   Tenge, Ingrid Midtsundstad; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Aspholm, Paul Eric; Mathiesen, Henrik Forsberg; Haugen, Finn-Arne; Winje, Erlend; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(121) 2017, Research report, 2017-10-30)
   Dette pilotprosjektet har sett på hvilke kartdata som kan være relevante for å kartlegge konflikter ved reinkalving i tid og rom og benytte denne kunnskapen for å redusere kalvetap. Det er gjort en vurdering av hvilke data ...
  • Kjøttfe på utmarksbeite 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael; Haugen, Finn-Arne (NIBIO Rapport;4(157) 2018, Research report, 2018-12)
   For prosjektet "Bærekraftig storfeproduksjon basert på grovfôr", er det i denne rapporten gjeve omtale av utmarksbeitekvalitet og ymse tilhøve kring utmarksbeitebruk for 16 beiteområde for kjøttfe. Buskapane er spreidt frå ...
  • Lamb performance on island pastures in Northern Norway 

   Lind, Vibeke; Holand, Øystein; Haugen, Finn-Arne; Steinheim, Geir (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-14)
   The Norwegian sheep industry is based on utilization of “free” rangeland pasture resources. Use of mountain pastures is dominating, with about two million sheep grazing these pastures during summer. Regional challenges ...
  • Vegetasjon og beite i Akka-Målsnes beiteområde. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;7/2006, Research report, 2006-04-24)
   I Akka - Målsnes beiteområde er det vegetasjonskartlagt et areal på 66 km². Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging i M 1:20 000 - 50 000. Det er framstilt vegetasjonskart og et avleda ...
  • Vegetasjon og beite i beiteområdet til Sørreisa sankelag. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Sørreisa og Målselv kommuner 

   Haugen, Finn-Arne; Støvern, Leif-Einar (Rapport fra Skog og landskap;08/2013, Research report, 2013)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av mosaikken av vegetasjonstyper som plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. En oversikt over ...
  • Vegetasjon og beite i Husfjorden og Straumdalen. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Hammerfest kommune 

   Haugen, Finn-Arne (Rapport fra Skog og landskap;09/2012, Research report, 2012)
   Norsk institutt for Skog og landskap har kartlagt vegetasjonen i Husfjorden og Straumdalen (17 km²) som ligger på østsida av Sørøya i Hammerfest kommune. Kartlegginga er gjort etter Skog og landskap sin instruks for ...
  • Vegetasjon og beite i Lokkarfjorden beiteområde 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2007, Research report, 2007-03)
   I Lokkarfjorden beiteområde i Alta kommune er det vegetasjonskartlagt et areal på 10 km². Kartlegginga er utført etter Skog og Landskap sitt system for vegetasjonskartlegging i M 1:20 000 - 50 000. Det er framstilt ...
  • Vegetasjon og beite i områdene Bunesfjorden-Buneset og Kjerkfjorden-Horseid. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Moskenes kommune 

   Haugen, Finn-Arne (NIBIO Rapport;5(35) 2019, Research report, 2019-03)
   Norsk institutt for bioøkonomi har utført vegetasjonskartlegging av et område på 11,3 km² i Moskenes kommune i Nordland fylke. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK25). Det ...
  • Vegetasjon og beite i området Kvalvikelva - Kabelbukt. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Lyngen kommune 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne (Rapport fra Skog og landskap;14/2010, Research report, 2010)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og beite i området Kvalvikelva - Koppangen i Lyngen kommune. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Haugen, Finn-Arne; Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;10/2007, Research report, 2007-03)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og beite på Engeløya. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Steigen kommune. 

   Haugen, Finn-Arne; Angeloff, Michael (NIBIO-rapport;8(73) 2022, Research report, 2022-05)
   Norsk institutt for bioøkonomi har i 2021 kartlagt vegetasjonen på Engeløya i Steigen kommune, til sammen 70 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000–50 000 (VK25). Det er produsert ...
  • Vegetasjon og beite på Stonglandet og i området Skatvikfjellet-Sollia. Rapport fra vegetasjonskartlegging i Tranøy kommune 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;12/2008, Research report, 2008)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og beite på øyer i Bjarkøy og Harstad. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;17/2007, Research report, 2007-04)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av den mosaikken av vegetasjonstyper som det naturlige plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. ...
  • Vegetasjon og beite ved Gjømmervatnet, Kvalnes og Godøynes 

   Haugen, Finn-Arne (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-05-14)
   Norsk institutt for bioøkonomi har utført egetasjonskartlegging av et område på 41 km² i Bodø kommune i Nordland fylke. Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). Det er laget ...
  • Vegetasjon og utmarksbeite i Lyngen kommune. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Haugen, Finn-Arne; Bjørklund, Per K. (Rapport fra Skog og landskap;2014-15, Research report, 2014)
   Vegetasjonskartet gir et bilde av mosaikken av vegetasjonstyper som plantedekket består av. En vegetasjonstype er en karakteristisk samling plantearter som går igjen på lokaliteter med like vokseforhold. En oversikt over ...
  • Vegetasjon, skog og biologisk mangfold i Ballangen 

   Bryn, Anders; Angeloff, Michael; Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne (NIJOS-rapport;02/06, Research report, 2006-03-01)
   I Ballangen kommune er det gjennomført en samordna ressurs- og miljøkartlegging. Målsettinga har vært å kartlegge både utnyttbare skog- og beiteressurser, samt viktige naturtyper og miljøregistreringer i skog (MiS). Det ...