• Din gård - mange muligheter. Arktisk landbruk 2009 

   Naumann, Ulrike; Finnes, Odd; Haugland, Espen (Bioforsk FOKUS;4(6) 2009, Research report, 2009)
   Konferansen Arktisk Landbruk 2009 ble arrangert 16. – 17. april i Tromsø, som den femte i rekken av konferanser for landbruket i nord og Barentsregionen. Nytt av året er samarbeidet med Nordnorsk landbruksrådgiving, Troms ...
  • Effects of renewal time, taproot cutting, ploughing practice, false seedbed and companion crop on docks (Rumex spp.) when renewing grassland 

   Ringselle, Björn; Berge, Therese W.; Stout, Daniel; Breland, Tor Arvid; Hatcher, Paul E.; Haugland, Espen; Koesling, Matthias; Mangerud, Kjell; Lunnan, Tor; Brandsæter, Lars Olav (Journal article; Peer reviewed, 2018-12-05)
   Docks (Rumex spp.) are a considerable problem in grassland production worldwide. We investigated how different cultural management techniques affected dock populations during grassland renewal: (I) renewal time, (II) ...
  • Hvorfor mislykkes ofte direktesåing i grasmark? 

   Haugland, Espen (Grønn kunnskap e;7(107) 2003, Research report, 2003)
   I mange situasjoner er det ønskelig å fornye grasmarka uten å pløye. Store deler av den norske grasmarka er for grunnlendt, full av stein eller for bratt til at den kan pløyes. Ved pløying øker også faren for utvasking av ...
  • Landbruk i Barents. Kunnskap for framtida! Tromsø 17. – 19. april 2007 

   Svenson, Lars; Haugland, Espen (Bioforsk FOKUS;2(13) 2007, Research report, 2007)
   Konferansen Landbruk i Barents arrangert av Bioforsk Nord, ble holdt i Tromsø 17.-19 april 2007 og er en fortsettelse av fagmøtet Landbruk i nord som er blitt holdt i Nord-Norge annet hvert år siden 2001. Forrige gang ...
  • Plantevern i fôrvekster. Integrert bekjempelse 

   Heggen, Heidi; Netland, Jan; Haugland, Espen; Sjursen, Helge (Book, 2005)
   I Norge er integrert plantevern i fôrvekster et nytt begrep. Du kan lese mer om integrert plantevern i boka Handtering og bruk av plantevernmidler. Grunnbok, som er utgitt av Landbruksforlaget. I integrert plantevern legger ...