• Biofuels in the European Union. Development of a Common Policy 

   Haugsbø, Miriam Søgnen (NILF Rapport;2012-3, Research report, 2012-12)
   Biofuels are promoted all over the world as alternatives to fossil fuels in the transport sector. Their increasing popularity is due to three beneficial outcomes. First of all biofuels represent a carbon neutral energy ...
  • Landbruk og kompetansebehov i fjellregionen 

   Pettersen, Ivar; Haugsbø, Miriam Søgnen (NILF Notat;2012-26, Research report, 2012)
   Fjellregionen i Norge har et spesielt grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling. Alt tyder på at dette ressursgrunnlaget har økende verdi. Det kan gi mulighet for alternative utviklingsretninger med ulike konsekvenser for ...
  • Næringsanalyse for Regionalpark Haldenkanalen 

   Refsgaard, Karen; Helgesen, Hilde; Haugsbø, Miriam Søgnen; Gezelius, Stig Strandli (NILF-Report;, Research report, 2014)
   Næringsanalysen har bakgrunn i etableringen av Regionalpark Haldenkanalen. Formålet med Regionalpark-initiativet er å styrke bosettingen gjennom å tilrettelegge for utnyttelse av lokale - primært natur- og kulturbaserte - ...