• Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Skadedyrmidler 

   Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Haukeland, Solveig (Bioforsk rapport;8(182) 2013, Research report, 2013-12-20)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av skadedyrmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2013. Det er en rapport fra hver anvendte fagseksjon i Bioforsk Plantehelse. ...
  • Bruk av nyttenematoder til bekjempelse av gransnutebillen (Hylobius abietis) 

   Haukeland, Solveig (Others, 2007)
   Gransnutebillen gjør stor skade i granplantninger over hele Europa og kan føre til stort økonomisk tap dersom det ikke settes inn tiltak (Langström & Day, 2004). De voksne billene blir lokket til nye hogstflater av duftene ...
  • Cyst nematode bio-communication with plants: implications for novel management approaches 

   Ochola, Juliet; Coyne, Danny; Cortada, Laura; Haukeland, Solveig; Ng'ang'a, Margaret; Hassanali, Ahmed; Opperman, Charles; Torto, Baldwyn (Peer reviewed; Journal article, 2021-09-28)
   Bio-communication occurs when living organisms interact with each other, facilitated by the exchange of signals including visual, auditory, tactile and chemical. The most common form of bio-communication between organisms ...
  • The Ethiopian staple food crop enset (Ensete ventricosum) assessed for the first time for resistance against the root-lesion nematode Pratylenchus goodeyi 

   Kidane, Selamawit Araya; Meressa, Beira H.; Haukeland, Solveig; Hvoslef-Eide, Trine; Coyne, Danny L. (Peer reviewed; Journal article, 2021-02-08)
   Pratylenchus goodeyi appears to be the most prevalent nematode pest of enset in Ethiopia, where it can occur in extremely high densities. However, the damage to yield or how different enset cultivars react to the nematode ...
  • Helminths associated with terrestrial slugs in some parts of Europe 

   Filipiak, Anna; Haukeland, Solveig; Zając, Kamila S.; Lachowska-Cierlik, Dorota; Hatteland, Bjørn Arild (Peer reviewed; Journal article, 2020-02-20)
   A survey of helminths associated with terrestrial slugs focusing on the invasive Arion vulgaris and the native A. ater was conducted on populations from France, Germany, Netherlands, Norway and Poland. In total, 648 ...
  • Occurrence of plant-parasitic nematodes on enset (Enset ventricosum) in Ethiopia with focus on Pratylenchus goodeyi as a key species of the crop. 

   Kidane, Selamawit Araya; Meressa, Beira H.; Haukeland, Solveig; Hvoslef-Eide, Trine; Magnusson, Christer; Courvreur, Marjolein; Bert, Wim; Coyne, Danny L. (Peer reviewed; Journal article, 2020-10-20)
   Enset (Ensete ventricosum) is an important starch staple crop, cultivated primarily in south and southwestern Ethiopia. Enset is the main crop of a sustainable indigenous African system that ensures food security in a ...
  • Planting Material of Enset (Ensete ventricosum), a Key Food Security Crop in Southwest Ethiopia, Is a Key Element in the Dissemination of Plant-Parasitic Nematode Infection 

   Kidane, Selamawit Araya; Haukeland, Solveig; Meressa, Beira H.; Hvoslef-Eide, Anne Kathrine; Coyne, Danny L. (Peer reviewed; Journal article, 2021-07-09)
   Enset (Ensete ventricosum), is a perennial herbaceous plant belonging to the family Musaceae, along with banana and plantain. Despite wild populations occurring in eastern, central and southern Africa, it is only in Ethiopia ...
  • Potato Cyst Nematodes: A New Threat to Potato Production in East Africa 

   Mburu, Harrison; Cortada, Laura; Haukeland, Solveig; Ronno, Wilson; Nyongesa, Moses; Kinyua, Zachary; Bargul, Joel L.; Coyne, Danny (Peer reviewed; Journal article, 2020-05-25)
   Potato cyst nematodes (PCN), such as Globodera rostochiensis and Globodera pallida, are quarantine restricted pests of potato causing major yield and financial losses to farmers. G. rostochiensis was first reported from ...
  • Prevalence and parasite load of nematodes and trematodes in an invasive slug and its susceptibility to a slug parasitic nematode compared to native gastropods 

   Antzée-Hyllseth, Henrik; Trandem, Nina; Torp, Torfinn; Haukeland, Solveig (Peer reviewed; Journal article, 2020-04-09)
   The invasive slug Arion vulgaris (Gastropoda: Arionidae) is an agricultural pest and serious nuisance in gardens of Central and Northern Europe. To investigate if the success of A.vulgaris in Norway can be attributed to a ...
  • Rotsnutebiller i økologisk jordbærdyrking 

   Døving, Aksel; Haukeland, Solveig (Bioforsk TEMA;, Research report, 2009)
   Rotsnutebiller kan gi store skadar i jordbær. Larvane lever i jorda og gneg på røter og rotstokk. Billene kan ikkje fl yge, skaden viser seg derfor som fl ekkar i feltet. Svake angrep gir redusert plantevekst med små blad, ...
  • Snegler som skadedyr på planter 

   Hofsvang, Trond; Haukeland, Solveig; Andersen, Arild (Bioforsk TEMA;3(24) 2008, Research report, 2008)
   Snegler er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen ganske få arter kan opptre som skadedyr på planter i jord- og hagebruk. Områder med høy fuktighet, moderate temperaturer og milde vintre utgjør ...
  • Snegler som skadedyr på planter 

   Andersen, Arild; Hofsvang, Trond; Haukeland, Solveig (Bioforsk TEMA;7(5) 2012, Research report, 2012)
   Snegler er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen ganske få arter kan opptre som skadedyr på planter i jord- og hagebruk. Områder med høy fuktighet, moderate tempe-raturer og milde vintre utgjør ...
  • Snegler som skadedyr på planter 

   Hofsvang, Trond; Haukeland, Solveig (Bioforsk TEMA;1(22) 2006, Research report, 2006)
   Sneglene er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen ganske få arter kan opptre som skadedyr på planter i jord- og hagebruk. Områder med høy fuktighet, moderate temperaturer og milde vintre utgjør ...