• Plantevern i fôrvekster. Integrert bekjempelse 

   Heggen, Heidi; Netland, Jan; Haugland, Espen; Sjursen, Helge (Book, 2005)
   I Norge er integrert plantevern i fôrvekster et nytt begrep. Du kan lese mer om integrert plantevern i boka Handtering og bruk av plantevernmidler. Grunnbok, som er utgitt av Landbruksforlaget. I integrert plantevern legger ...
  • Plantevern i frukt og bær. Integrert bekjempelse 

   Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2003)
   I likhet med oss mennesker kan også planter bli sjuke eller på annen måte bli forstyrret i utviklingen. Begge trenger vi de riktige næringsstoffene for å holde oss friske, og vi må ha det riktige miljøet rundt oss. For å ...
  • Plantevern i grønnsaker. Integrert bekjempelse 

   Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2003)
   I likhet med oss mennesker kan også planter bli sjuke eller på annen måte bli forstyrret i utviklingen. Begge trenger vi de riktige næringsstoffene for å holde oss friske, og vi må ha det riktige miljøet rundt oss. For å ...
  • Plantevern i grøntanlegg. Integrert bekjempelse 

   Hofsvang, Trond; Heggen, Heidi; Fløistad, Inger (Book, 2004)
   Boka Plantevern i grøntanlegg – integrert bekjempelsehører med i en serie om integrert plantevern i forskjellige kulturer. Bøkene er ment som en del av pensum til autorisasjonskurset i handtering og bruk av plantevernmidler. ...
  • Plantevern i korn. Integrert bekjempelse 

   Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2005)
   I denne utgaven av Plantevern i korn- Integrert bekjempelse er flere sjukdommer og skadedyr kommet med. Boka hører med til en serie av i alt sju bøker om integrert plantevern i forskjellige kulturer. Bøkene er ment som en ...
  • Plantevern i potet. Integrert bekjempelse 

   Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2003)
   Boka Plantevern i potet – integrert bekjempelse hører med i en serie av bøker om integrert plantevern i forskjellige kulturer. Bøkene er ment som en del av pensum til autorisasjonskurset i handtering og bruk av plantevernmidler. ...