• Antiresistensstrategi: Skadedyr i jordbær på friland 

   Fajardo, Marta Bosque; Johansen, Nina S; Trandem, Nina; Henriksen, Jan Karstein (Journal article, 2020)
   Alle skadedyr kan utvikle resistens mot kjemiske midler dersom det sprøytes for ensidig og ofte. Dette temaarket gir informasjon om hvordan risikoen for resistens kan reduseres hos jordbærsnutebille, veksthusspinnmidd og ...
  • Dekking for klimaforbedring i økologisk bærdyrking 

   Døving, Aksel; Henriksen, Jan Karstein (Bioforsk TEMA;, Research report, 2010)
   Ulike typer duk til dekking har økt i omfang i hagebruket. Duken gir klimaforbedring og det er særlig tidligere bær eller grønnsaker det er fokusert på. I økologisk dyrking er det en fordel at dekking kan hindre innflyging ...
  • Gode råd og erfaringer fra hageblåbærproduksjonen 

   Havstad, Lars T.; Vintland, Anne; Henriksen, Jan Karstein (Journal article, 2018)
  • Grovfôrkostnader i norsk husdyrproduksjon – effekter av ulike valg i dyrking, høsting, konservering og utfôring av grovfôr. 

   Steinshamn, Håvard; Ystad, Eystein; Henriksen, Jan Karstein; Næss, Geir; Walland, Finn (NIBIO rapport;6(132) 2020, Research report, 2020-11)
   Formålet med dette arbeidet var å kvantifisere effekter av ulike driftsvalg i dyrking, høsting,konservering og utfôring av grovfôr på totale fôrkostnader i de grovfôrbaserte driftsformene melkeproduksjon på storfe, kombinert ...
  • Intensiv hausting av eng med robot på Vestlandet - Kostnadsanalyse 

   Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Brodshaug, Erik; Rivedal, Synnøve; Østrem, Liv (NIBIO-rapport;8(82) 2022, Research report, 2022-05)
   Lengre vekstsesong gjer det mogleg å hauste enga oftare, noko som betrar grovfôrkvaliteten og reduserer behovet for kraftfôr i til dømes mjølkeproduksjon. Standard maskin og reiskap for dyrking og hausting av gras er tungt, ...