• Alvorleg sjukdom funnen på bøk 

   Talgø, Venche; Herrero, Maria; Brurberg, May Bente; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;7(1) 2012, Research report, 2012)
   I Bergen, Haugesund, Stavanger og Larvik har vi funne typiske Phytophthora-symptom på bøk (Fagus sylvatica). Ordet Phytophthora tyder planteøydeleggjar (phyto =plante, phthora=øydeleggjar) og skadeorganismar i denne slekta ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2012. Soppmidler 

   Stensvand, Arne; Eikemo, Håvard; Børve, Jorunn; Brodal, Guro; Ficke, Andrea; Elen, Oleif; Herrero, Maria; Dobson, Andrew; Le, Vinh; Razzaghian, Jafar; Abrahamsen, Unni (Bioforsk rapport;7(175) 2012, Research report, 2012-12-21)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2012. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2014. Soppmidler 

   Brodal, Guro; Dobson, Andrew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Herrero, Maria; Le, Vinh Hong; Razzaghian, Jafar; Stensvand, Arne; Abrahamsen, Unni; Børve, Jorunn (Bioforsk rapport;9(181) 2014, Research report, 2014-12-19)
   Forsøksresultatene som presenteres i denne rapporten er biologisk godkjenningsprøving av soppmidler utført på oppdrag fra Mattilsynet i 2014. Inkludert i rapporten er også forsøk eller egne forsøksledd som grupperes som ...
  • Global og nasjonal handel med prydplanter - effektiv spredningsvei for planteødeleggende mikroorganismer og nematoder 

   Talgø, Venche; Magnusson, Christer; Blystad, Dag-Ragnar; Brurberg, May Bente; Perminow, Juliana; Herrero, Maria; Strømeng, Gunn (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Tidligere kartlegging har vist at importlaster av plantemateriale kan inneholde mange fremmede plantearter og skadedyr, men vi vet svært lite om mikroorganismene og nematodene, blindpassasjerene som ikke kan ses med det ...
  • Kartlegging av Phytophthora ramorum i 2016 

   Herrero, Maria; Rafoss, Trond; Brurberg, May Bente (NIBIO Rapport;3(45) 2017, Research report, 2017-04-27)
   Phytophthora ramorum er et patogen som kan gjøre skade på en rekke vertsplanter og som i Norge har status som karanteneskadegjører. I 2016 mottok NIBIO totalt 383 prøver fra Mattilsynet for analyse for P. ramorum. Prøvene ...
  • Phytophthora spp. - en trussel mot blåbær i Skandinavia? 

   Talgø, Venche; Herrero, Maria; Sundbye, Anette; Brurberg, May Bente; Kitchingman, Louisa; Telfer, Kari H.; Strømeng, Gunn (Bioforsk TEMA;8(4) 2013, Research report, 2013)
   På vestkysten av England gjør flere Phytophthora-arter alvorlig skade på blåbær (Vaccinium myrtillus); P. kernoviae, P. pseudosyringae og P. ramorum. De to sistnevnte artene er også funnet på blåbær i Norge. Selv om det ...
  • Phytopthora alni forårsaker sjukdom på or (Alnus spp) i Norge 

   Strømeng, Gunn; Brurberg, May Bente; Herrero, Maria; Couanon, Willy; Stensvand, Arne; Børja, Isabella; Talgø, Venche (Bioforsk TEMA;7(12) 2012, Research report, 2012)
   Tidlig på våren i 2012 ble det observert døde og døende trær av gråor i vannkanten langs Årungen i Ås kommune (Akershus). På stammene var det tjærefargede flekker, et symptom som gjerne forbindes med angrep av plantepa¬togene ...
  • Registrering av Phytophthora i anleggsområdet til E18 ved Larvik 

   Talgø, Venche; Telfer, Kari H.; Herrero, Maria; Brurberg, May Bente (Bioforsk Rapport, Research report, 2012)
   I bøkeskogen i Larvik vart det i 2012 påvist Phytophthora-skade på fleire tre. I samband med ny E18 forbi Larvik må store mengder masse flyttast, noko som kan spreia Phytophthora spp. til nye område dersom massen inneheld ...
  • Sluttrapport for prosjektet "Phytophthora trugar norsk bøk (Fagus sylvatica)" 

   Talgø, Venche; Telfer, Kari H.; Herrero, Maria; Brurberg, May Bente; Strømeng, Gunn (Bioforsk rapport;8(28) 2013, Research report, 2012-02-14)
   I 2012 vart det gjennomført ei grundig kartlegging av Phythophthora-symptom i bøkeskogen i Larvik. I alt 49 tre hadde då tydeleg skade. Fleire andrelokalitetar i Sør-Noreg har også Phytophthora-infisert bøk. Under kartlegginga ...
  • Sluttrapport i prosjektet Grøntanleggshygiene 2011 

   Talgø, Venche; Herrero, Maria; Brurberg, May Bente; Stensvand, Arne (Bioforsk rapport;7(34) 2012, Research report, 2012-02-20)
   Internasjonal handel med plantemateriale spreier ulike skadeorganismar, noko som har store, negative konsekvensar for plantehelsa verda over. Spesielt hytophthora-artar har stort skadepotensiale og hadde difor hovudfokus ...