• An analysis of stand-level size distributions of decay-affected Norway spruce trees based on harvester data 

   Räty, Janne; Hietala, Ari Mikko; Breidenbach, Johannes; Astrup, Rasmus Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2023-01-05)
   We studied size distributions of decay-affected Norway spruce trees using cut-to-length harvester data. The harvester data comprised tree-level decay and decay severity recordings from 101 final felling stands, which enabled ...
  • Biotic threats for 23 major non-native tree species in Europe 

   Pötzelsberger, Elisabeth; Gossner, Martin M.; Beenken, Ludwig; Gazda, Anna; Petr, Michal; Ylioja, Tiina; La Porta, Nicola; Avtzis, Dimitrios N.; Bay, Elodie; De Groot, Maarten; Drenkhan, Rein; Duduman, Mihai-Leonard; Enderle, Rasmus; Georgieva, Margarita; Hietala, Ari Mikko; Hoppe, Björn; Jactel, Herve; Jarni, Kristjan; Keren, Srđan; Keseru, Zsolt; Koprowski, Marcin; Kormuťák, Andrej; Lombardero, María Josefa; Lukjanova, Aljona; Marozas, Vitas; Mauri, Edurad; Monteverdi, Maria Cristina; Nygaard, Per Holm; Ogris, Nikica; Olenici, Nicolai; Orazio, Christophe; Perny, Bernhard; Pinto, Glória; Power, Michael; Puchalka, Radoslaw; Ravn, Hans Peter; Sevillano, Ignacio; Stroheker, Sophie; Taylor, Paul; Tsopelas, Panagiotis; Urban, Josef; Voolma, Kaljo; Westergren, Marjana; Witzell, Johanna; Zborovska, Olga; Zlatkovic, Milica (Peer reviewed; Journal article, 2021-08-06)
   For non-native tree species with an origin outside of Europe a detailed compilation of enemy species including the severity of their attack is lacking up to now. We collected information on native and non-native species ...
  • Colonisation profiles of Thekopsora areolata and a co-existing Phomopsis species in Norway spruce shoots 

   Hietala, Ari Mikko; Solheim, Halvor; Fossdal, Carl Gunnar (Others, 2006)
   The difficulty in sub-culturing biotrophic fungi complicates etiological studies related to the associated plant diseases. By employing species-specific ITS sequence stretches, we used real-time PCR to investigate the ...
  • Defence reactions in Norway spruce toward the pathogenic root-rot causing fungus Heterobasidion annosum 

   Fossdal, Carl Gunnar; Hietala, Ari Mikko; Kvaalen, Harald; Solheim, Halvor (Others, 2006)
   The root-rot causing fungus Heterobasidion annosum can attack both spruce and pine trees and is the economically most damaging pathogen in northern European forestry. We have monitored the H. annosum S-type (fairly recently ...
  • Detection of Root, Butt, and Stem Rot presence in Norway spruce with hyperspectral imagery 

   Allen, Benjamin James; Dalponte, Michele; Hietala, Ari Mikko; Ørka, Hans Ole; Næsset, Erik; Gobakken, Terje (Peer reviewed; Journal article, 2022-02-16)
   Pathogenic wood decay fungi such as species of Heterobasidion are some of the most serious forest pathogens in Europe, causing rot of tree boles and loss of growth, with estimated economic losses of eight hundred million ...
  • Diplodia sapinea – en ny skadegjører på furu 

   Pettersson, Martin; Fløistad, Inger; Børja, Isabella; Hietala, Ari Mikko; Talgø, Venche (NIBIO POP;6(24) 2020, Journal article, 2020-05)
   Soppen Diplodia sapinea er en nylig oppdaget skadegjører på furu i Norge og andre nordiske land. Soppen kan skade både frø, småplanter og større trær. Soppen er relativt varmekjær og har tidligere stort sett gjort skade ...
  • DNA fra en celle er nok for å finne råteseoppen! 

   Fossdal, Carl Gunnar; Hietala, Ari Mikko; Solheim, Halvor (Glimt fra skogforskningen;4-2005, Others, 2005)
   Skogforsk har utviklet en svært følsom metode for å påvise skadelige sopper i trær og trevirke. Dette kan bli viktig i kampen mot rotkjuke, som koster skognæringen i Europa 6-7 milliarder kroner årlig, og mot andre skadelige ...
  • Fungal diversity and seasonal succession in ash leaves infected by the invasive ascomycete Hymenoscyphus fraxineus 

   Cross, Hugh; Sønstebø, Jørn Henrik; Nagy, Nina Elisabeth; Timmermann, Volkmar; Solheim, Halvor; Børja, Isabella; Kauserud, Håvard; Carlsen, Tor; Rzepka, Barbara; Wasak, Katarzyna; Vivian-Smith, Adam; Hietala, Ari Mikko (Journal article; Peer reviewed, 2017-01-12)
   High biodiversity is regarded as a barrier against biological invasions. We hypothesized that the invasion success of the pathogenic ascomycete Hymenoscyphus fraxineus threatening common ash in Europe relates to differences ...
  • Fungal succession in decomposing ash leaves colonized by the ash dieback pathogen Hymenoscyphus fraxineus or its harmless relative Hymenoscyphus albidus 

   Kosawang, Chatchai; Børja, Isabella; Herrero, Maria-Luz; Nagy, Nina Elisabeth; Nielsen, Lene R.; Solheim, Halvor; Timmermann, Volkmar; Hietala, Ari Mikko (Peer reviewed; Journal article, 2023-04-14)
   Introduction: The ascomycete Hymenoscyphus fraxineus, originating from Asia, is currently threatening common ash (Fraxinus excelsior) in Europe, massive ascospore production from the saprotrophic phase being a key determinant ...
  • Host−Pathogen Interactions in Leaf Petioles of Common Ash and Manchurian Ash Infected with Hymenoscyphus fraxineus 

   Nielsen, Lene R.; Nagy, Nina Elisabeth; Piqueras, Sara; Kosawang, Chatchai; Thygesen, Lisbeth G.; Hietala, Ari Mikko (Peer reviewed; Journal article, 2022-02-05)
   Some common ash trees (Fraxinus excelsior) show tolerance towards shoot dieback caused by the invasive ascomycete Hymenoscyphus fraxineus. Leaf petioles are considered to serve as a pathogen colonization route to the shoots. ...
  • The invasive forest pathogen Hymenoscyphus fraxineus boosts mortality and triggers niche replacement of European ash (Fraxinus excelsior) 

   Díaz-Yáñez, Olalla; Mola-Yudego, Blas; Timmermann, Volkmar; Tollefsrud, Mari Mette; Hietala, Ari Mikko; Oliva, Jonas (Peer reviewed; Journal article, 2020-03-24)
   Determining the impacts of invasive pathogens on tree mortality and growth is a difficult task, in particular in the case of species occurring naturally at low frequencies in mixed stands. In this study, we quantify such ...
  • Invasive forest pathogens in Europe: Cross-country variation in public awareness but consistency in policy acceptability 

   Eriksson, Louise; Boberg, Johanna; Cech, Thomas L.; Corcobado, Tamara; Desprez-Loustau, Marie-Laure; Hietala, Ari Mikko; Jung, Marilia Horta; Jung, Thomas; Lehtijarvi, Hatice Tugba Dogmus; Oskay, Funda; Slavov, Slavtcho; Solheim, Halvor; Stenlid, Jan; Oliva, Jonas (Journal article; Peer reviewed, 2018-03-23)
   Political action can reduce introductions of diseases caused by invasive forest pathogens (IPs) and public support is important for effective prevention. The public’s awareness of IP problems and the acceptability of ...
  • Klimakur 2030 – beskrivelse av utvalgte klimatiltak knyttet til skog 

   Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Antón-Fernández, Clara; Astrup, Rasmus Andreas; Blom, Hans H.; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; Mohr, Christian Wilhelm; Nygaard, Per Holm; Solberg, Svein; Steffenrem, Arne (NIBIO Rapport;6(9) 2020, Research report, 2020-02)
   Skogen i Norge har et årlig netto opptak i underkant av 30 mill. tonn CO2. Størrelsen på opptaket påvirkes av forvaltningen av skogarealene, både gjennom endringer i totalarealet (avskoging og påskoging), og forvaltningen ...
  • Klimakur 2030 – beskrivelse av utvalgte klimatiltak knyttet til skog. Supplement. 

   Søgaard, Gunnhild; Alfredsen, Gry; Fernández, Clara Antón; Astrup, Rasmus Andreas; Belbo, Helmer; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Granhus, Aksel; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; Kockum, Frans; Mohr, Christian Wilhelm; Nordbakken, Jørn-Frode; Stokland, Jogeir Nicolai; Sverker, Jennie; Økland, Tonje (NIBIO rapport;6(153) 2020, Research report, 2020-11)
   Det årlige netto opptaket i skogen i Norge økte frem til 2009 (over 35 mill. tonn), og har etter det vist en avtakende trend. I 2018 var det et netto opptak på i underkant av 28 millioner tonn CO2- ekvivalenter. Størrelsen ...
  • Klimatiltak i landbruket i Trondheim kommune 

   Søgaard, Gunnhild; Bardalen, Arne; Walland, Finn; O'Toole, Adam; Belbo, Helmer; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Hanssen, Kjersti; Hietala, Ari Mikko (NIBIO Rapport;6(103) 2020, Research report, 2020-08)
   Rapporten gir en oversikt over klimatiltak for landbruket i Trondheim, både for jord- og skogbruk. Vi ser på potensialet for utslippsreduksjoner, muligheter for karbonlagring, klimarisiko og klimatilpasning. Verdiskaping ...
  • Monitoring pinewood nematode - Bursaphelenchus xylophilus IN NORWAY 2019 

   Magnusson, Christer; Hietala, Ari Mikko; Hansen, Per; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Rasmussen, Irene; Schaller, Birgit; Tangvik, Marte Persdatter; Hellal, Ben Z (NIBIO-rapport;6(141) 2020, Research report, 2020-12)
   I 2019 års kartlegging av furuvednematoden Bursaphelenchus xylophilus i Norge ble 400 prøver tatt fra hogstavfall og vindfall av Pinus sylvestris L. med angrep av furubukk Monochamus spp. Prøvene ble tatt ut i Akershus, ...
  • Multiplex real-time PCR assays for the detection and identification of Heterobasidion species attacking conifers in Europe 

   Ioos, R.; Chrétien, P.; Perrault, J.; Jeandel, C.; Dutech, C.; Gonthier, P.; Sillo, F.; Hietala, Ari Mikko; Solheim, Halvor; Hubert, J. (Peer reviewed; Journal article, 2019-07-11)
   Four species of the destructive forest pathogen Heterobasidion annosum sensu lato (s.l.) are present in Europe: H. annosum sensu stricto (s.s.), H. abietinum and H. parviporum are native species, while H. irregulare is a ...
  • The Native Hymenoscyphus albidus and the Invasive Hymenoscyphus fraxineus Are Similar in Their Necrotrophic Growth Phase in Ash Leaves 

   Hietala, Ari Mikko; Agan, Ahto; Nagy, Nina Elisabeth; Børja, Isabella; Timmermann, Volkmar; Drenkhan, Rein; Solheim, Halvor (Peer reviewed; Journal article, 2022-05-27)
   The populations of European ash and its harmless fungal associate Hymenoscyphus albidus are in decline owing to ash dieback caused by the invasive Hymenoscyphus fraxineus, a fungus that in its native range in Asia is a ...
  • Oppdatering av kunnskapsgrunnlag for klimatiltak i skog: Gjennomgang av 11 utvalgte tiltak i bestandsskogbruket 

   Søgaard, Gunnhild; Bright, Ryan M.; Clarke, Nicholas; Fløistad, Inger; Granhus, Aksel; Hagenbo, Andreas; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari Mikko; Kjønaas, Janne O.; Kuehne, Christian; Rolstad, Jørund; Solberg, Svein; Steffenrem, Arne; Stokland, Jogeir Nicolai; Storaunet, Ken Olaf (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   På oppdrag fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har vi gått gjennom kunnskapsstatus på 11 ulike tiltak utvalgt av direktoratene. Alle tiltakene ligger innenfor det tradisjonelle bestandsskogbruket. Tiltakene er ...