• Planteskulehygiene 

      Talgø, Venche; Toppe, Brita; Stensvand, Arne; Pundsnes, Terje; Haugse, Steinar; Hilmersen, Inger (Bioforsk TEMA;3(3) 2008, Research report, 2008)
      Nøkkelen til lønsam drift på det arealet ein planteskule disponerar er sjølvsagt høg produksjon og låge kostnadar. Ein må unngå sjukdom og utgang av planter. God hygiene i alle ledd i produksjonen er avgjerande for å få ...