• Basiskartlegging av utvalgte verneområder i Nordland, 2021 

   Carlsen, Thomas; Hinderaker, Sven Emil; Bär, Annette; Thorvaldsen, Pål; Arnesen, Geir; Tandstad, Hilde R. (NIBIO-rapport;8(15) 2022, Research report, 2022-02)
   NIBIO har i samarbeid med Sállir Natur AS kartlagt fem verneområder i Nordland i 2021 etter kartleggingsmetodikken Natur i Norge (NiN). Rapporten oppsummerer forhold som kommer dårlig frem i kartobjekter og egenskapsdata ...
  • Basiskartlegging av utvalgte verneområder i Troms og Finnmark, 2021 

   Carlsen, Thomas; Hinderaker, Sven Emil; Arnesen, Geir; Plathe, Elin Karin; Johansen, Kristin S. (NIBIO-rapport;8(14) 2022, Research report, 2022-02)
   NIBIO har i samarbeid med Sállir Natur kartlagt fem verneområder i Troms og Finnmark i 2021 etter kartleggingsmetodikken Natur i Norge (NiN). Rapporten oppsummerer forhold som kommer dårlig frem i kartobjekter og egenskapsdata ...
  • Current status of important nature values in the Vega archipelago 

   Hinderaker, Sven Emil; Nielsen, Anders (NIBIO Rapport 8(36) 2022;, Research report, 2022-09)
   This report describes some of the most unique and characteristic natural features and interdependencies between species and nature types at the Vega world heritage site, and how these habitats are intertwined with the ...
  • Skjøtselsplan for Buøya i Herøy kommune, Nordland. Kystlynghei og strandeng. 

   Carlsen, Thomas; Hinderaker, Sven Emil; Bär, Annette (NIBIO-rapport;6(161) 2020, Research report, 2020-12)
   Rapporten gir en beskrivelse av en strandenglokalitet og en kystlyngheilokalitet på Buøya ved Andøya (også kalt Andbuøya) i Herøy kommune. Rekartlegginga av Buøya har resultert i en mer presis og faglig korrekt avgrensning ...
  • Skjøtselsplan for de nordlige øyene i Hysværet, Vegaøyan verdensarvområde. Slåttemark, kystlynghei og naturbeitemark. 

   Bär, Annette; Hinderaker, Sven Emil; Carlsen, Thomas (NIBIO-rapport;7(202) 2021, Research report, 2021-12)
   Utarbeidelse av skjøtselsplanen for de nordlige øyene i Hysværet i Vega kommune er utført på oppdrag av Statsforvalteren i Nordland. Skjøtselsplanen gir faglig funderte anbefalinger for skjøtsel av den trua naturtypen ...
  • Skjøtselsplan for Lånan, Vegaøyan verdensarvområde. Slåttemark 

   Carlsen, Thomas; Hinderaker, Sven Emil; Bär, Annette (NIBIO-rapport;7(196) 2021, Research report, 2021-12)
   Utarbeidelse av skjøtselsplanen for Lånan i Vegaøyan verdensarvområde er en revisjon av skjøtselsplan for Lånan fra 2010 og er utført på oppdrag fra Statsforvalteren i Nordland, Klima og Miljøavdeling. Skjøtselsplanen gir ...
  • Skjøtselsplan for naturbeitemark på Rognan, Vegaøyan verdensarvområde 

   Hinderaker, Sven Emil; Carlsen, Thomas (NIBIO-rapport;7(193) 2021, Research report, 2021-12)
   Utarbeidelse av skjøtselsplanen for Rognan og i Vega kommune er utført på oppdrag fra Stiftelsen Vegaøyan verdensarv. Skjøtselsplanen baserer seg på feltbefaring og intervjuer med beitebruker. Store deler av øya Rognan er ...