• Elgbeitetakst i Gjøvik kommune 2012 - en oppfølging av tilsvarende takst utført i 2007 

   Histøl, Trond; Lande, Unni Støbet; Wam, Hilde K (Bioforsk rapport;7(134) 2012, Research report, 2012-10-31)
   Denne rapporten sammenstiller to elgbeitetakster utført i Gjøvik i hhv. 2007 og 2012. I perioden har det vært noe mer hogst, og dermed en økning i lauvtilgang og en reduksjon av tilgang til høge urter. Ut fra stående ...
  • Forest pasturing of livestock in Norway: effects on spruce regeneration 

   Hjeljord, Olav; Histøl, Trond; Wam, Hilde K (Journal article; Peer reviewed, 2014-05-07)
   Forest pasturing of free-roaming livestock is a common practice in many parts of the world, but knowledge on how it affects tree regeneration in boreal forests is lacking. We mapped tree density, livestock site use and ...
  • Storfe og sau på skogsbeite i Ringsaker – effekter på granforyngelse og elgbeite / 

   Histøl, Trond; Hjeljord, Olav; Wam, Hilde K (Bioforsk rapport;7(144) 2012, Research report, 2012)
   Beitetilbud, dyretetthet og skader på granforyngelse ble taksert på 56 hogstflater innenfor og utenfor sperregjerdet for husdyrbeiting i Ringsakerallmenningene i september 2012. Vi fant 1/3 så mye lauv innenfor som utenfor ...