• Erfarenheter från Norge och Sverige Vad är ett bra älgfoder? 

   Wam, Hilde Karine; Felton, Annika M.; Hjeljord, Olav (NIBIO-pop;8(9) 2022, Journal article, 2022-03)
   Det första dom flesta tänker på när någon nämner älgbete är RASE. Rön, asp, sälg och ek är de mest eftertraktade betesväxterna för skogens kung i Skandinavien. Men de är ofta bara en liten del av den typiska älgdieten. ...
  • Erfaringer fra Norge og Sverige Hva er et godt elgbeite? 

   Wam, Hilde Karine; Felton, Annika M.; Hjeljord, Olav (NIBIO-pop;8(8) 2022, Journal article, 2022-03)
   Det første de fleste tenker på når en nevner elgbeite er ROS. Rogn, osp og selje (og eik i Sverige) er de mest ettertraktede beiteplantene for skogens konge i Skandinavia. De utgjør derimot ofte bare en liten del av den ...
  • Forest pasturing of livestock in Norway: effects on spruce regeneration 

   Hjeljord, Olav; Histøl, Trond; Wam, Hilde K (Journal article; Peer reviewed, 2014-05-07)
   Forest pasturing of free-roaming livestock is a common practice in many parts of the world, but knowledge on how it affects tree regeneration in boreal forests is lacking. We mapped tree density, livestock site use and ...
  • Moose selecting for specific nutritional composition of birch places limits on food acceptability 

   Wam, Hilde Karine; Felton, Annika M.; Stolter, Caroline; Nybakken, Line; Hjeljord, Olav (Journal article; Peer reviewed, 2017-12-20)
   Despite decades of intense research, it remains largely unsolved which nutritional factors underpin food selection by large herbivores in the wild. We measured nutritional composition of birch foliage (Betula pubescens) ...
  • Storfe og sau på skogsbeite i Ringsaker – effekter på granforyngelse og elgbeite / 

   Histøl, Trond; Hjeljord, Olav; Wam, Hilde K (Bioforsk rapport;7(144) 2012, Research report, 2012)
   Beitetilbud, dyretetthet og skader på granforyngelse ble taksert på 56 hogstflater innenfor og utenfor sperregjerdet for husdyrbeiting i Ringsakerallmenningene i september 2012. Vi fant 1/3 så mye lauv innenfor som utenfor ...
  • Større leiker i “urskogen” - men ikke mer fugl 

   Rolstad, Jørund; Wegge, Per; Sivkov, Andrey V.; Hjeljord, Olav; Storaunet, Ken Olaf (Glimt fra Skog og landskap;04/10, Others, 2010)
   Vårens vakreste eventyr er igang - storfugl og orrfugl samles på leikene for å imponere ”damene”. Mange lurer på hvor de kan finne leikene, og skogbruket prøver å ta hensyn til de som allerede er kjent. Men hva er det som ...
  • Taksering av elgbeite, Vestmarka – grunntakst 2021 

   Wam, Hilde Karine; Hjeljord, Olav (NIBIO-rapport;8(13) 2022, Research report, 2022-01)
   NIBIO har på oppdrag av Lier kommune utført taksering av elgbeite i de skogkledde delene av Vestmarka bestandsplanområde (Lier, Asker og Bærum kommuner) sommeren 2021, for å kunne si noe om beitetilbud og beitepress. Vi ...
  • Utfordrende avveininger Skogsbeite – plass til både elg og husdyr? 

   Wam, Hilde Karine; Herfindal, Ivar; Hjeljord, Olav (NIBIO-pop;8(10) 2022, Journal article, 2022-03)
   Et tema som vekker sterke meninger: Hva har sau og storfe i skogen å si for elgen? Eter husdyra opp elgmaten? Skremmer de bort elgen? Eller er det elgen som skremmer husdyra? Det er etter hvert gjort noen studier av dette, ...
  • Wild boar rooting in a northern coniferous forest - minor silviculture impact 

   Haaverstad, Olav; Hjeljord, Olav; Wam, Hilde K (Journal article; Peer reviewed, 2013-12-05)
   European wild boar (Sus scrofa) is expanding northwards beyond its preferred habitat of broadleaved forests. We studied wild boar habitat use in a northern coniferous forest, and noted whether their rooting damaged roots, ...