• Biomasseproduksjon og foredling fra jordbruket i Rogaland. Grunnlag for beregning av måloppnåelse i bioøkonomistrategien 

   Dombu, Siri Voll; Hjelt, Anna Landrø (NIBIO-rapport;7(80) 2021, Research report, 2021-08)
   Rogalands bioøkonomistrategi for 2018-2030 har konkrete målsetninger om å øke biomasseproduksjonen, foredlingen fra jordbruket og grønnsaksproduksjonen i fylket. I denne rapporten kartlegges nåsituasjonen av ulike produksjoner. ...
  • Driftsopplegg og lønnsomhet i melk- og kjøttproduksjon på bevaringsverdige storferaser 

   Johnsen, Hanne Margrete; Hjelt, Anna Landrø; Asheim, Leif Jarle; Ystad, Eystein (NIBIO Rapport, Research report, 2022)
   Hovedmålet for bevaringsarbeidet er å øke antall avlsdyr slik at rasene ikke lenger er utrydningstruet. Det er et mål at genmaterialet tas vare på i aktive driftsopplegg. Aktiv drift er avgjørende for at kunnskapen om ...
  • Investeringsutsikter blant trønderske melkebønder 

   Mittenzwei, Klaus; Sivertsen, Håkon; Sand, Roald; Ystad, Eystein; Hjelt, Anna Landrø (NIBIO Rapport;, Research report, 2022)
   Formålet med prosjektet har vært å kartlegge og kvantifisere investeringsbehov og investeringsvilje blant melkeprodusentene i det trønderske landbruket, og vise hvordan dette fordeler seg geografisk i fylket. Beregningen ...
  • Supplerende utredning til revisjon av gjødselregelverket. 

   Hjelt, Anna Landrø; Dombu, Siri Voll; Pettersen, Ivar; Bjugan, Mathias; Øgaard, Anne Falk; Bechmann, Marianne; Bonesmo, Helge (NIBIO-rapport;7(50) 2021, Research report, 2021-03)
   Denne utredningen omfatter sentrale tema relatert til foreslåtte endringer i gjødselregelverket og oppdaterer og supplerer kunnskapsgrunnlaget for de endringene som foretas. En stor del av utredningen omhandler konsekvenser ...
  • SWOT-analyse av det norske landbaserte matproduksjonssystemets bidrag til matsikkerhet 

   Bonesmo, Helge; Bakken, Anne Kjersti; Flaten, Ola; Flø, Bjørn Egil; Gjerlaug-Enger, Eli; Henriksen, Trond Maukon; Hjelt, Anna Landrø; Johansen, Line; Maurset, Marie Uhlen; Stav, Helene; Steinshamn, Håvard; Svendgård-Stokke, Siri; Tufte, Torbjørn; Vatn, Synnøve (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Det norske landbasert matsystemet kan defineres som et system bestående av produksjon, foredling, transport og konsumpsjon av jordbruksprodukt. I denne rapporten presenteres resultatene av en SWOT-analyse med hensyn til ...
  • Økonomien i landbruket i Økonomien i landbruket i Trøndelag 2019 Utviklingstrekk 2010-2019 Tabellsamling 2015-2019 

   Rye, Siv Karin Paulsen; Hjelt, Anna Landrø; Jenssen, Elisabeth; Vasseljen, Jostein (NIBIO-rapport;7(11) 2021, Research report, 2021-01)
   Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk i Trøndelag i 2019, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2010 til 2019. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...