• Delgjødslingsstrategi i rug 

   Molteberg, Bjørn; Hoel, Bernt; Tandsæther, Hans (Bioforsk FOKUS;3(5) 2008, Research report, 2008)
   Delt gjødsling er vanlig i rug for å gi optimal avling og kvalitet. Forsøk har vist at rug er relativt fleksibel med hensyn til egnet delgjødslingstidspunkt (begynnende stråstrekning eller flaggbladutvikling) og at det er ...
  • Delt gjødsling til bygg og havre 

   Hoel, Bernt (Bioforsk FOKUS;2(8) 2007, Research report, 2007)
   I årene 2003-2005 ble det gjennomført forsøk med gjødslingstrategier til bygg (30 felt) og havre (16 felt) på Østlandet og i Midt-Norge. Med riktig valg av delgjødslingsstrategi, viser resultatene at en ofte kan oppnå en ...
  • Delt gjødsling til vårraps 

   Henriksen, Trond Maukon; Hoel, Bernt; Abrahamsen, Unni (NIBIO Bok;4(1) 2018, Chapter, 2018)
  • Endret klima- effekter og behov for tilpasninger i norsk kornproduksjon 

   Seehusen, Till; Waalen, Wendy; Hoel, Bernt; Uhlen, Anne Kjersti; Persson, Tomas; Strand, Einar (NIBIO Bok;2(1) 2016, Chapter, 2016)
  • Gjødslingsmetoder og strategier i bygg 

   Olsen, Anne Kari Bergjord; Hoel, Bernt (NIBIO Bok;3 (1) 2017, Chapter, 2017)
  • Kunnskapsstatus - bedre agronomi 

   Bakken, Lars; Krogstad, Tore; Uhlen, Anne Kjersti; Bjugstad, Nils; Bakken, Anne Kjersti; Grønlund, Arne; Hauge, Atle; Hoel, Bernt; Korsæth, Audun; Riley, Hugh; Endrerud, Hans Christian; Mangerud, Kjell (Bioforsk rapport;5(66) 2010, Research report, 2010-03-22)
   Denne rapporten er en utredning av kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å møte landbrukets klimautfordringer. Utredningen er gjort på oppdrag for Norges forskningsråd av Bioforsk, UMB og Høyskolen i Hedmark. Utredningen ...
  • Strategier for delt gjødsling til høsthvete, effekt på avling og kvalitet 

   Hoel, Bernt; Tandsæther, Hans (Bioforsk FOKUS;2(10) 2007, Research report, 2007)
   Forsøkene viste at en gangs delgjødsling til høsthvete er et meget interessant alternativ til det tradisjonelle opplegget med to ganger delgjødsling. Med dagens prisbetingelser gjelder denne konklusjonen i alle fall sorter ...
  • Variation in gluten quality parameters of spring wheat varieties of different origin grown in contrasting environments 

   Uhlen, Anne Kjersti; Dieseth, Jon Arne; Koga, Shiori; Böcker, Ulrike; Hoel, Bernt; Anderson, James A; Moldestad, Anette Aamodt (Journal article; Peer reviewed, 2015-02-15)
   The aim of this study was to investigate variation in protein content and gluten viscoelastic properties in wheat genotypes grown in two mega-environments of contrasting climates: the southeast of Norway and Minnesota, ...