• Behandling mot hageoldenborre 

   Hofsvang, Trond (Grønn kunnskap e;7(115) 2003, Research report, 2003)
   Planteforsk Plantevernet får mange henvendelser om skade på plen som skyldes hageoldenborre Phyllopertha horticola, årets sommer var intet unntak. Artikkelen tar for seg biologisk bekjempelse av disse skadegjørerne med ...
  • Hva er integrert plantevern? 

   Hofsvang, Trond (Bioforsk TEMA;6(11) 2011, Research report, 2011-08)
   Integrert plantevern er en overordnet strategi som tar i bruk alle teknikker som lar seg forene. Integrere på norsk betyr ”å sette sammen til et hele”. En god illustrasjon på integrert plantevern er et puslespill, der ...
  • Integrert plantevern 

   Hofsvang, Trond (Bioforsk TEMA;5(12) 2010, Research report, 2010)
   Begrepet integrert bekjempelse ble utviklet på 1950- tallet i USA. Problemer med skadedyr som ble resistente mot kjemiske plantevernmidler, samtidig som skadedyrenes naturlige fiender forsvant, førte forskere inn på nye ...
  • Plantevern i frukt og bær. Integrert bekjempelse 

   Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2003)
   I likhet med oss mennesker kan også planter bli sjuke eller på annen måte bli forstyrret i utviklingen. Begge trenger vi de riktige næringsstoffene for å holde oss friske, og vi må ha det riktige miljøet rundt oss. For å ...
  • Plantevern i grønnsaker. Integrert bekjempelse 

   Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2003)
   I likhet med oss mennesker kan også planter bli sjuke eller på annen måte bli forstyrret i utviklingen. Begge trenger vi de riktige næringsstoffene for å holde oss friske, og vi må ha det riktige miljøet rundt oss. For å ...
  • Plantevern i korn. Integrert bekjempelse 

   Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2005)
   I denne utgaven av Plantevern i korn- Integrert bekjempelse er flere sjukdommer og skadedyr kommet med. Boka hører med til en serie av i alt sju bøker om integrert plantevern i forskjellige kulturer. Bøkene er ment som en ...
  • Plantevern i potet. Integrert bekjempelse 

   Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2003)
   Boka Plantevern i potet – integrert bekjempelse hører med i en serie av bøker om integrert plantevern i forskjellige kulturer. Bøkene er ment som en del av pensum til autorisasjonskurset i handtering og bruk av plantevernmidler. ...
  • Sjukdommer og skadedyr på korsblomstra grønnsaker 

   Fagertun, Liv; Hofsvang, Trond; Meadow, Richard; Taksdal, Gudmund (Planteforsk: Grønn kunnskap;, Research report, 2003)
   Publikasjonen er en revidert utgave av Småskrift 7/94. som omhandler de viktigste sjukdommer og skadegjørere i korsblomstra vekster.
  • Snegler som skadedyr på planter 

   Hofsvang, Trond (Grønn kunnskap e;7(123) 2003, Research report, 2003)
   Sneglene er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen ganske få arter kan opptre som skadedyr på planter i jord- og hagebruk. Områder med høy fuktighet, moderate temperaturer og milde vintre utgjør ...
  • Snegler som skadedyr på planter 

   Hofsvang, Trond; Haukeland, Solveig; Andersen, Arild (Bioforsk TEMA;3(24) 2008, Research report, 2008)
   Snegler er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen ganske få arter kan opptre som skadedyr på planter i jord- og hagebruk. Områder med høy fuktighet, moderate temperaturer og milde vintre utgjør ...
  • Snegler som skadedyr på planter 

   Andersen, Arild; Hofsvang, Trond; Haukeland, Solveig (Bioforsk TEMA;7(5) 2012, Research report, 2012)
   Snegler er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen ganske få arter kan opptre som skadedyr på planter i jord- og hagebruk. Områder med høy fuktighet, moderate tempe-raturer og milde vintre utgjør ...
  • Snegler som skadedyr på planter 

   Hofsvang, Trond; Haukeland, Solveig (Bioforsk TEMA;1(22) 2006, Research report, 2006)
   Sneglene er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen ganske få arter kan opptre som skadedyr på planter i jord- og hagebruk. Områder med høy fuktighet, moderate temperaturer og milde vintre utgjør ...