• Gårdsvarsling. Utvikling av plantevernvarsler på gårdsnivå 

   Rafoss, Trond; Nordskog, Berit; Nærstad, Ragnhild; Hofgaard, Ingerd Skow; Hole, Halvard; Elen, Oleif; Brodal, Guro (Bioforsk TEMA;6(8) 2011, Research report, 2011)
   Gårdsvarsling gjør det mulig å beregne lokalt tilpassede plantevernvarsler ved bruk av værvarsel og radarmåling av nedbør. Vanligvis beregnes plantevernvarsler på grunnlag av data fra værstasjoner, men mange gårdsbruk ...
  • Jordtemperatur og spredning av husdyrgjødsel - Utredning av om jordtemperatur kan brukes som skranke for spredning av husdyrgjødsel på eng i Farsund kommune 

   Nordskog, Berit; Bakken, Anne Kjersti; Hole, Halvard (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-13)
   Spredning av husdyrgjødsel er regulert med faste datoer for første og siste spredetidspunkt. Disse datoene er satt for store deler av landet, og det er ingen geografisk differensiering etter lengde på vekstsesongen. Farsund ...
  • Plantevernmidler i miljøet i jordbruket i Norge 

   Almvik, Marit; Eklo, Ole Martin; Stenrød, Marianne; Nyborg, Åge Arild; Hole, Halvard (NIBIO POP;2(27)2016, Others, 2016-08)
   Hvor raskt plantevernmiddelet brytes ned i jord og vann, hvor hardt det bindes til jord og hvor raskt det kan transporteres til grunnvann og overflatevann er noen av spørsmålene som må besvares når risikoen for spredning ...
  • Været i vekstsesongen 2009 

   Hole, Halvard; Rafoss, Trond (Bioforsk TEMA;4(13) 2009, Research report, 2009)
   Dette er en kort oppsummering av været sommeren 2009 basert på data registrert ved Bioforsks klimastasjoner, supplert med noen detaljer fra klimatologiske månedsoversikter fra Meteorologisk institutt. Med vekstsesong mener ...
  • Været i vekstsesongen 2010 

   Hole, Halvard; Rafoss, Trond (Bioforsk TEMA;5(22) 2010, Research report, 2010)
   Dette er en kort beskrivelse av været i vekstsesongen 2010 basert på data registrert ved Bioforsks klimastasjoner og noen detaljer hentet fra klimatologiske oversikter utgitt av Meteorologisk institutt.
  • Været i vekstsesongen 2011 

   Hole, Halvard; Nordskog, Berit (Bioforsk TEMA;6(21) 2011, Research report, 2011)
   Dette er en kort gjennomgang av været i vekstsesongen 2011 basert på data registrert ved Bioforsks værstasjoner og noen detaljer hentet fra klimatologiske oversikter utgitt av Meteorologisk institutt. Temperatur- og ...
  • Været i vekstsesongen 2012 

   Hole, Halvard; Eikemo, Håvard; Nordskog, Berit (Bioforsk TEMA;7(11), Research report, 2012)
   Dette er en kort gjennomgang av været i vekstsesongen 2012 basert på data registrert ved Bioforsk sine værstasjoner og noen detaljer hentet fra klimatologiske oversikter utgitt av Meteorologisk institutt. Temperatur- og ...
  • Været i vekstsesongen 2013 

   Hole, Halvard; Eikemo, Håvard; Nordskog, Berit (Bioforsk TEMA;8(12) 2013, Research report, 2013)
   Sesongen 2013 var preget av en kald april i hele landet, mens det ble en varm og relativt tørr mai, spesielt i NordNorge. Dette medførte en tilnærmet normal sesongstart i nord, men forsinket våronn i sørlige deler av landet. ...
  • Været i vekstsesongen 2014 

   Hole, Halvard; Eikemo, Håvard; Nordskog, Berit (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Sommeren 2014 vil bli husket som en av de varmeste i manns minne. En tidlig vår gikk over i en sommer med rekordvarme fra nord til sør og deretter en lang og varm høst. Varmen ga grunnlag for svært gode avlinger mange ...
  • Været i vekstsesongen 2015 

   Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Eikemo, Håvard (NIBIO POP;1(3) 2015, Others, 2015-11-05)
   Sommeren 2015 vil bli husket som kald og våt, med store nedbørmengder i enkelte perioder. Regnet på Østlandet fra midten av august vil bli husket spesielt godt. Til tross for dette ser kornavlingene ut til å bli like høye ...
  • Været i vekstsesongen 2016 

   Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Håvard, Eikemo (NIBIO POP;2(32) 2016, Others, 2016-11)
   En rekordvarm september markerte avslutningen på en vekstsesong som har vært litt varmere enn normalen i det meste av landet. Nedbør har imidlertid vært ujevnt fordelt gjennom sesongen, med store geogra ske forskjeller. ...
  • Været i vekstsesongen 2017 

   Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Eikemo, Håvard (NIBIO POP;3(35) 2017, Journal article, 2017)
   Sommeren 2017 var litt varmere enn normalen ved de fleste av målestasjonene som er omtalt i denne artikkelen. Vårtemperaturen lå også høyere enn normalt de fleste steder i Sør-Norge, og betydelig over normalen i september ...
  • Været i vekstsesongen 2018 

   Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Eikemo, Håvard (NIBIO POP;5(18) 2019, Journal article, 2019-05)
   Sommeren 2018 vil bli husket som meget varm. Varmesummen var betydelig høyere enn normalen ved de fleste målestasjonene i NIBIOs landbruksmeteorologisk tjeneste (LMT). Felles for Sør-Norge var en sein vår, og varmt og tørt ...
  • Været i vekstsesongen 2019 

   Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Linnestad, Brita; Eikemo, Håvard (Journal article, 2019-12)
   En varm april ga en tidlig start på vekstsesongen 2019, men kjøligere vær i mai og nattefrost ga skader i fruktblomstringa på Østlandet. Sommeren startet kjølig og våt i deler av landet, men fra slutten av juli var det ...
  • Været i vekstsesongen 2020 

   Hole, Halvard; Nordskog, Berit; Linnestad, Brita; Eikemo, Håvard (NIBIO-pop;6(48) 2020, Journal article, 2020-12)
   Våronna kom tidlig i gang som følge av en varm og tørr april på Østlandet. Mye regn i april og kjølig maivær bremset imidlertid starten på våronna mange steder i landet, og beregnet vekststart varierte fra månedsskiftet ...