• Tiltak mot skadegjørere i økologisk gulrotproduksjon 

   Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari; Holz, Thomas (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Gulrot konkurrerer dårlig mot ugras første halvdel av sesongen og god avling og kvalitet krever at dyrkeren er på rett sted til rett tid med ulike tiltak. Forebyggende tiltak som vekstskifte og god jordkultur er viktig for ...
  • Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av kålvekster 

   Serikstad, Grete Lene; Bysveen, Kari; Holz, Thomas (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Mange skadegjørere kan ødelegge kvalitet og avling av kålvekster. Skadeomfanget av de ulike skadegjørerne varierer mellom de ulike kålvekstene, ut fra hva som er matnyttig del av planten og lengden på vekstperioden. Økologisk ...
  • Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av løkvekster 

   Serikstad, Grete Lene; Holz, Thomas; Bysveen, Kari (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Ulike skadegjørere kan ødelegge kvalitet og avling for løkvekster. Økologisk dyrking av slike vekster krever kunnskap om skadegjørerne og bruk av forebyggende tiltak for å redusere skadeomfanget av disse. Et gjennomtenkt ...
  • Tiltak mot skadegjørere i økologisk produksjon av salat 

   Serikstad, Grete Lene; Holz, Thomas; Bysveen, Kari (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Ulike skadegjørere kan ødelegge kvalitet og avling for ulike salattyper. Økologisk dyrking av slike vekster krever kunnskap om skadegjørerne og bruk av forebyggende tiltak. Et godt vekstskifte, god jordkultur og dyrking ...