• Forekomst av råte i norsk granskog 

   Huse, Knut J. (Rapport fra Norsk institutt for skogforskning;3/83, Research report, 1983)
  • Råte i gran registrert på stubber etter hogst vinteren 1992 

   Huse, Knut J.; Solheim, Halvor; Venn, Kåre (Rapport fra skogforskningen;23/94, Research report, 1994)
   Rapporten redegjør for resultatene fra en råteregistrering utført av skogeiere etter hogst vinteren 1992, og den omfatter i alt 4 914 bestand og 271 023 stubber. Råtevurderingen ble utført visuelt på stubber større enn 10 ...