• Befaring på Tromsø Golfbane 14. oktober 2020 

   Jørgensen, Marit; Hesselsøe, Karin Juul; Aamlid, Trygve (NIBIO-rapport;7(93) 2021, Research report, 2021-08)
   Foreliggende rapport gir et inntrykk fra befaringa 14.oktober og råd om videre framdrift i prosjektet. På grunn av den korte tidsfristen må rapporten anses som foreløpig. Hovedproblemet på fairwayene på Tromsø Golfbane ...
  • Cold acclimation in warmer extended autumns impairs freezing tolerance of perennial ryegrass (Lolium perenne) and timothy (Phleum pratense) 

   Dalmannsdottir, Sigridur; Jørgensen, Marit; Rapacz, Marcin; Østrem, Liv; Larsen, Arild; Rødven, Rolf; Rognli, Odd Arne (Journal article; Peer reviewed, 2017-02-01)
   The effect of variable autumn temperatures in combination with decreasing irradiance and daylength on photosynthesis, growth cessation and freezing tolerance was investigated in northern- and southern-adapted populations ...
  • Dyrking av grovfor i et endret klima 

   Persson, Tomas; Höglind, Mats; Dalmannsdottir, Sigridur; Jørgensen, Marit; Rognli, Odd Arne; Østrem, Liv (NIBIO POP;3(24) 2017, Journal article, 2017-11)
   KORT OM KLIMAFRAMSKRIVNINGER I NORGE. Klimaet i Norge er i endring og klimaframskrivinger fram mot 2100 viser økende middeltemperatur og nedbør stort sett over hele Norge. Temperaturøkningen er forventet størst nord i ...
  • Effekt av vinterskader på tilstand og avling på grovfôrarealer 

   Jørgensen, Marit (Bioforsk Rapport;, Research report, 2015)
  • Engvekster i blanding eller reinbestand? 

   Elverland, Ellen; Jørgensen, Marit (NIBIO-pop;8(15) 2022, Journal article, 2022-06)
   Artene vi sår i enga har forskjellige egenskaper og de kan ha forskjellig avlingsnivå. Er det lurt å satse på noen få eller bør vi blande flere arter? Reinbestand er uvanlig i nord; de fleste sår en blanding av minst to ...
  • Forage yield and quality estimation by means of UAV and hyperspectral imaging 

   Geipel, Jakob; Bakken, Anne Kjersti; Jørgensen, Marit; Korsaeth, Audun (Peer reviewed; Journal article, 2021-03-18)
   This study investigated the potential of in-season airborne hyperspectral imaging for the calibration of robust forage yield and quality estimation models. An unmanned aerial vehicle (UAV) and a hyperspectral imager were ...
  • Forvaltning av ettervekst i eng i varmere og våtere høstmåneder 

   Jørgensen, Marit; Bakken, Anne Kjersti; Lunnan, Tor; Østrem, Liv (NIBIO RAPPORT;4(34) 2018, Research report, 2018-03-12)
   Lengre vekstsesong og høyere temperaturer om høsten gir spørsmål om de anbefalte høstetidspunktene for eng fortsatt er gyldige og om ettervekst etter hovedslåtter bør høstes eller kan få stå. Vi har undersøkt effekt av ...
  • Impact of waterlogging and temperature on autumn growth, hardening and freezing tolerance of timothy (Phleum pratense) 

   Jørgensen, Marit; Torp, Torfinn; Mølmann, Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2019-12-10)
   Precipitation has generally increased in Norway during the last century, and climate projections indicate a further increase. The growing season has also become longer with higher temperatures, particularly in autumn. ...
  • Major shifts in species' relative abundance in grassland mixtures alongside positive effects of species diversity in yield: a continental-scale experiment 

   Brophy, Caroline; Finn, John A.; Lüscher, Andreas; Suter, Matthias; Kirwan, Laura; Sebastià, Maria-Teresa; Helgadóttir, Áslaug; Baadshaug, Ole Hans; Bélanger, Gilles; Black, Alistair; Collins, Rosemary P.; Čop, Jure; Dalmannsdottir, Sigridur; Delgado, Ignacio; Elgersma, Anjo; Fothergill, Michael; Frankow-Lindberg, Bodil E.; Ghesquiere, An; Golinska, Barbara; Golinski, Piotr; Grieu, Philippe; Gustavsson, Anne-Maj; Höglind, Mats; Huguenin-Elie, Olivier; Jørgensen, Marit; Kadziuliene, Zydre; Kurki, Päivi; Llurba, Rosa; Lunnan, Tor; Porqueddu, Claudio; Thumm, Ulrich; Connolly, John (Journal article, 2017)
   1. Increased species diversity promotes ecosystem function; however, the dynamics of multi-speciesgrassland systems over time and their role in sustaining higher yields generated by increased diver-sity are still poorly ...
  • Nye frøblandingar for meir stabil grovfôrproduksjon 

   Østrem, Liv; Borchsenius, Ragnhild; Dalmannsdottir, Sigridur; Jørgensen, Marit; Kval‐Engstad, Oddbjørn; Lunnan, Tor (NIBIO-rapport;7(63) 2021, Research report, 2021-04)
   Såvareverdikjeda i Norge er svært fragmentert samanlikna med land der same firma er ansvarleg for heile prosessen frå utvikling av ny sort til sal av frø. Dette forprosjektet har som mål å definera korleis ein gjennom meir ...
  • Overvintring og vinterskader i eng 

   Jørgensen, Marit (NIBIO POP;3(45) 2017, Others, 2017-12)
   En variabel vinter i 2017 har igjen ført til betydelige vinterskader på eng flere steder i landet. År med betydelige vinterskader ser ut til å komme med jevne mellomrom, og fører både til store avlingstap og til kostnader ...
  • Tidlig gjødsling av eng etter førsteslått 

   Elverland, Ellen; Jørgensen, Marit (NIBIO-rapport;7(84) 2021, Research report, 2021-04)
   Tidlig gjødsling av eng etter førsteslåtten er viktig for å sikre gode avlinger i andreslåtten. Praktiske hensyn må tas, og det er et spørsmål om hvor mye avling som tapes dersom man utsetter gjødslinga noen dager. Et ...
  • Weed suppression greatly increased by plant diversity in intensively managed grasslands: A continental-scale experiment 

   Connolly, John; Sebastià, Maria-Teresa; Kirwan, Laura; Finn, John Anthony; Llurba, Rosa; Suter, Matthias; Collins, Rosemary P.; Porqueddu, Claudio; Helgadóttir, Áslaug; Baadshaug, Ole Hans; Bélanger, Gilles; Black, Alistair; Brophy, Caroline; Čop, Jure; Dalmannsdottir, Sigridur; Ignacio, Delgado; Elgersma, Anjo; Fothergill, Michael; Frankow-Lindberg, Bodil E.; An, Ghesquiere; Piotr, Golinski; Grieu, Philippe; Anne-Maj, Gustavsson; Höglind, Mats; Olivier, Huguenin-Elie; Jørgensen, Marit; Kadziuliene, Zydre; Lunnan, Tor; Nykanen-Kurki, Paivi; Ribas, Angela; Taube, Friedhelm; Thumm, Ulrich; De Vliegher, Alex; Lüscher, Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2018-03)
   1. Grassland diversity can support sustainable intensification of grassland production through increased yields, reduced inputs and limited weed invasion. We report the effects of diversity on weed suppression from 3 years ...
  • Yield Estimates by a Two-Step Approach Using Hyperspectral Methods in Grasslands at High Latitudes 

   Murguzur, Francisco Javier Ancin; Taff, Gregory; Davids, Corine; Tømmervik, Hans; Mølmann, Jørgen; Jørgensen, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2019-02-16)
   Ruminant fodder production in agricultural lands in latitudes above the Arctic Circle is constrained by short and hectic growing seasons with a 24-hour photoperiod and low growth temperatures. The use of remote sensing to ...