• Ferskvannsoppdrett 06 - utfordringer og muligheter 

   Haug, Lise; Jensen, Hallvard; Svenson, Lars (Bioforsk FOKUS;1(11) 2006, Research report, 2006)
   Bioforsk Nord er tillagt nasjonale oppgaver knyttet til bruk og utnytting av ferskvannsfisk, jfr Stortingsmelding 19 (1999-2000). I Nordnorsk kompetansesenter ved Bioforsk Nord arbeider utviklingspiloter med næringsutvikling ...
  • Fisketurisme i Finnmark 06 - utvikling og muligheter 

   Haug, Lise; Jensen, Hallvard (Bioforsk FOKUS;2(3) 2007, Research report, 2007)
   Et seminar om fisketurisme ble arrangert i Finnmark den 2.-3 november 2006 på Rica hotell, Alta. Arrangementet var et samarbeid mellom Bioforsk Nord, Norsk Innlandsfiskelag og Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdeling. ...
  • Fisketurisme i Leinavatn. Forprosjekt 

   Jensen, Hallvard; Haug, Lise; Uhlig, Christian (Bioforsk rapport;2014-34, Research report, 2014)
   Denne rapporten inneholder resultatene fra en fiskebiologisk undersøkelse i Leinavatn, en spørreundersøkelse rettet mot reiselivsbedriftene i Barduregionen og mulighetene knyttet til produktutvikling for aktørene som satser ...
  • Innlandsfisketurisme i Finnmark - sportsfiske på gjedde og harr 

   Jensen, Hallvard; Muladal, Rune (Bioforsk rapport;8(64) 2013, Research report, 2013-04-25)
  • Resource Partitioning in Food, Space and Time between Arctic Charr (Salvelinus alpinus), Brown Trout (Salmo trutta) and European Whitefish (Coregonus lavaretus) at the Southern Edge of Their Continuous Coexistence 

   Jensen, Hallvard; Kiljunen, Mikko; Knudsen, Rune; Amundsen, Per-Arne (Journal article; Peer reviewed, 2017-01-25)
   Arctic charr and European whitefish are considered to be strong competitors in lakes, with the latter usually being the superior species. However, high niche plasticity and lake morphometry may suggestively facilitate ...
  • Undersøkelse av elvemuslingforekomster i Grense Jakobselv 2020. 

   Aspholm, Paul Eric; Jensen, Hallvard; Klöckener, Helena; Schulze, Birk; Klutsch, Cornelya (NIBIO rapport;6(131) 2020, Research report, 2020-10)
   Grense Jakobselv ble undersøkt fra Lasarudskulpen og oppstrøms til grensemerke 312 høsten 2020 for forekomster av elvemusling. Det ble registrert 470 elvemusling like ovenfor Larauskulpen på et begrenset område. Ingen ...
  • Utredning Skalsavassdraget. Forprosjekt 

   Jensen, Hallvard; Muladal, Rune; Haug, Lise (Bioforsk rapport;9(50) 2014, Research report, 2014-04-03)
   Det ble gjennomført prøvefiske og el-fiske i Skalsavassdraget, Kvænangen kommune, 20-21. september 2013. I Skalsavatnet er det en tett røyebestand med tidlig kjønnsmodning og liten tilvekst på rundt 3 cm årlig. Røye over ...