• Beregning av erstatningsverdier for lette saueraser (villsau) ved tap forårsaket av freda rovdyr 

   Ystad, Eystein; Jenssen, Elisabeth (NIBIO Rapport;5(136) 2019, Research report, 2019-12)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Miljødirektoratet der Nibio er bedt om å vurdere grunnlaget for å opprette en egen kategori for erstatningsverdi for tap av sau til freda rovdyr som omfatter lette saueraser. ...
  • Omstilling fra saueproduksjon grunnet rovvilttap og –skader. Vurderingsgrunnlag for beregning av tilskuddssatser. 

   Jenssen, Elisabeth; Landrø, Anna; Stornes, Ole Kristian; Vasseljen, Jostein; Ystad, Eystein; Uggen, Kristin Tolstad (NIBIO Rapport;5(64) 2019, Research report, 2019-05)
   Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag fra Miljødirektoratet. Oppdraget gjelder grunnlag for vurdering av tilskuddssatser til omstilling grunnet rovvilttap og -skader som fremgår av Forskrift om tilskudd til ...
  • Sammenligning av automatiske og konvensjonelle melkesystem. En analyse av datamaterialet i Driftsgranskingene i jordbruket 2013 - 2017. 

   Landrø, Anna; Jenssen, Elisabeth; Vasseljen, Jostein; Uggen, Kristin Tolstad; Ystad, Eystein (NIBIO Rapport;5(13) 2019, Research report, 2019-02)
   Rapporten undersøker forskjeller i lønnsomhet mellom melkeprodusenter med automatiske melkesystem og melkeprodusenter som fortsatt benytter konvensjonelle melkesystemer. Dette gjøres ved å studere forskjeller i ...
  • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert industri i Vestland Oppdaterte berekningar basert på tal frå 2020 

   Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth; Lund, Per Olav; Lerfald, Merethe; Bern, Aleksander (NIBIO-rapport;8(102) 2022, Research report, 2022-06)
   Landbruk og landbruksbasert verksemd er viktig for sysselsetting og verdiskaping i mange kommunar i Vestland. I dette prosjektet er verdiskaping og sysselsetting i jordbruk, skogbruk, landbruksbasert tilleggsnæring og ...
  • Willingness to pay for urban agriculture in Oslo 

   Gustavsen, Geir Wæhler; Berglann, Helge; Jenssen, Elisabeth; Kårstad, Signe; Rodriguez, Divina Gracia P. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Urban agriculture is increasingly recognized as an important sustainable pathway for climate change adaptation and mitigation, for building more resilient cities, and for citizens’ health. Urban agriculture systems appear ...
  • Økonomien i grasbasert melk- og kjøttproduksjon i Nord-Norge 

   Landrø, Anna; Jenssen, Elisabeth; Hansen, Øyvind; Ystad, Eystein; Olsen, Anastasia (NIBIO Rapport;5(140) 2019, Research report, 2019-11)
   Interessen for melk og kjøtt produsert på grovfôr, uten bruk av kraftfôr, er økende både nasjonalt og internasjonalt. Denne rapporten tar for seg mulighetene for grasbasert melk- og kjøttproduksjon i Nord-Norge, og fokuserer ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2018 

   Paulsen Rye, Siv Karin; Landrø, Anna; Jenssen, Elisabeth; Vasseljen, Jostein (NIBIO Rapport;6(15) 2020, Research report, 2020-02)
   Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2018, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2009 til 2018. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2020 Utviklingstrekk 2011-2020 - Tabellsamling 2016-2020 

   Bjugan, Mathias; Vasseljen, Jostein; Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth (NIBIO-rapport;8(22) 2022, Research report, 2022-02)
   Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk i Trøndelag i 2020, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2011 til 2020. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i landbruket i Økonomien i landbruket i Trøndelag 2019 Utviklingstrekk 2010-2019 Tabellsamling 2015-2019 

   Rye, Siv Karin Paulsen; Hjelt, Anna Landrø; Jenssen, Elisabeth; Vasseljen, Jostein (NIBIO-rapport;7(11) 2021, Research report, 2021-01)
   Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk i Trøndelag i 2019, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2010 til 2019. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
  • Økonomien i produksjon av slaktekylling 

   Rye, Siv Karin Paulsen; Jenssen, Elisabeth; Wenstøp, Yujie Qi (NIBIO Rapport;5(88) 2019, Research report, 2019-10)
   Rapporten beskriver markedsutviklingen for fjørfekjøtt, og dette viser at engrosforbruket av fjørfekjøtt økte fra 10,0 til 18,5 kilo per innbygger fra 2002 til 2018. Rapporten viser det økonomiske resultatet for gårdsbruk ...