• Binding av CO2 i skog og Kyoto-protokollen 

   Dalen, Lars Sandved; Johnsen, Øystein (Others, 1999)
  • DNA-markør identifiserer mellomeuropeiske granprovenienser 

   Skrøppa, Tore; Tollefsrud, Mari Mette; Johnsen, Øystein (Glimt fra skogforskningen;1-2004, Others, 2004)
   Ved Skogforsks laboratorium kan vi ved hjelp av DNA analyser finne ut om et plantefelt er av nordisk eller mellomeuropeisk opprinnelse. Vi har brukt teknikken til å sammenlikne avkom fra norske og mellomeuropeiske mortrær ...
  • Granas historie kartlagt ved DNA analyser 

   Tollefsrud, Mari Mette; Johnsen, Øystein; Skrøppa, Tore (Glimt fra Skog og landskap;01/09, Research report, 2009)
   Informasjon om en arts genetiske variasjon og hvordan variasjonen er geografisk fordelt kan si mye om artens historie. Under istiden vokste grana i sørlige områder i Russland og i fjellområder i Mellom- og Sør-Europa, i ...
  • Granplanter har hukommelse 

   Johnsen, Øystein; Skrøppa, Tore (Glimt fra skogforskningen;7-2003, Others, 2003)
   Grana har den nyttige egenskapen at avkommet «husker» temperaturforholdene moren opplevde da frøet ble dannet. Dette preger avkommet slik at herding om høsten og avherding om våren justeres etter hvor varmt det var under ...
  • Høsttemperaturen påvirker knoppbryting neste vår 

   Søgaard, Gunnhild; Johnsen, Øystein; Granhus, Aksel (Glimt fra Skog og landskap;04/09, Research report, 2009)
   Trærne våre er tilpasset de lokale forholdene der de vokser, og vekstsesongen avpasses etter temperatur og daglengde på voksestedet. Dette kan gjøre dem sårbare ovenfor raske klimaendringer. Tidligere studier har vist at ...
  • Resultater fra forsøk med avkom fra Kaupanger granfrøplantasje 

   Skrøppa, Tore; Kohmann, Ketil; Johnsen, Øystein; Johnskås, Ragnar (Rapport fra skogforskningen, Research report, 2005)
  • Tid for knoppskyting bestemmes i frøet 

   Kvaalen, Harald; Johnsen, Øystein (Glimt fra Skog og landskap;01/08, Others, 2008)
   En endring i det globale klimaet vil sannsynligvis føre til en endring i plantenes geografiske utbredelse. Dette vil igjen være en ufordring for plantenes ”evolusjonære muligheter”. Flere av bartreartene blir ikke kjønnsmodne ...
  • Valg av frømaterialer av gran til bruk på Vestlandet 

   Johnsen, Øystein; Myking, Tor; Skrøppa, Tore; Edvardsen, Øyvind M (Journal article, 2007)
  • Weak relationships between injuries in freezing tests and performance in short-term and field trials of Norway spruce families from Stange Seed Orchard 

   Skrøppa, Tore; Johnsen, Øystein; Steffenrem, Arne (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   Artificial freezing tests were performed on seedlings from Norway spruce families at the end of the first growing season. Similar tests were made on twigs collected from trees in a progeny test at the end of growing season ...