• Assessment of the impact of wastewater and sewage sludge treatment methods on antimicrobial resistance. Scientific opinion of the Panel on Microbial Ecology of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Wasteson, Yngvild; Blix, Hege Salvesen; Joner, Erik; Madslien, Elisabeth Henie; Ottoson, Jakob; Sørum, Henning; Uhl, Wolfgang; Yazdankhah, Siamak Pour; Bergh, Øivind; Eklo, Ole Martin; Nielsen, Kaare Magne; Trosvik, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The request from NFSA and NEA: Antimicrobial agents and microorganisms are introduced to sewage systems by different human activities, from private homes, institutions such as schools and hospitals, office buildings, ...
  • Biochar affects heavy metal uptake in plants through interactions in the Rhizosphere 

   Medynska-Juraszek, Agnieszka; Rivier, Pierre-Adrien; Rasse, Daniel; Joner, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-24)
   Heavy metals in soil pose a constant risk for animals and humans when entering their food chains, and limited means are available to reduce plant accumulation from more or less polluted soils. Biochar, which is made by ...
  • Bruk av biokull til grønne tak 

   Rivier, Pierre-Adrien; Hanslin, Hans Martin; Joner, Erik (NIBIO-pop;8(20) 2022, Journal article, 2022-06)
   Grønne tak tas i bruk i økende grad for å møte utfordringene med ekstrem nedbør og håndtering av overvann i byer og tettsteder. Biokull er et kortreist og karbonnegativt materiale som kan brukes som en komponent i jord til ...
  • Co-composting of digestate and garden waste with biochar: effect on greenhouse gas production and fertilizer value of the matured compost 

   Weldon, Simon Mark; Rivier, Pierre-Adrien; Joner, Erik; Coutris, Claire; Budai, Alice Erzebet (Peer reviewed; Journal article, 2022-06-22)
   Biogas digestate is a nitrogen (N) rich waste product that has potential for application to soil as a fertilizer. Composting of digestate is recognized as an effective step to reduce potentially negative consequences of ...
  • Disentangling the abiotic and biotic components of AMF suppressive soils 

   Cruz-Paredes, Carla; Diera, Tomas; Davey, Marie Louise; Rieckmann, Maria Monrad; Christensen, Peter; Cruz, Majbrit Dela; Laursen, Kristian Holst; Joner, Erik; Christensen, Jan H.; Nybroe, Ole; Jakobsen, Iver (Peer reviewed; Journal article, 2021-05-21)
   Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) are important in plant nutrient uptake, but their function is prone to environmental constraints including soil factors that may suppress AMF transfer of phosphorus (P) from the soil to ...
  • Dyrkingsråd ved høyt kadmiuminnhold i jorda 

   Øgaard, Anne Falk; Joner, Erik; Eggen, Trine (NIBIO POP;5(37) 2019, Journal article, 2019-12)
   Kadmium er et giftig spormetall som finnes i all jord. En del av dette er plantetilgjengelig og tas opp av plantene. Mengden kadmium i jorda varierer, blant annet avhengig av stedets geologi. Jord dannet av alunskifer har ...
  • Ecotoxicity of nanomaterials used for remediation 

   Coutris, Claire; Sevcu, Alena; Joner, Erik (Chapter, 2019)
   Remediation using nanoparticles depends on proper documentation of safety aspects, one of which is their ecotoxicology. Ecotoxicology of nanoparticles has some special features: while traditional ecotoxicology aims at ...
  • Ecotoxicological effects on earthworms of fresh and aged nano-sized zero-valent iron (nZVI) in soil 

   El-Temsah, Yehia; Joner, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2012-09)
   Although nano-sized zero-valent iron (nZVI) has been used for several years for remediation of contaminated soils and aquifers, only a limited number of studies have investigated secondary environmental effects and ecotoxicity ...
  • Effects of nano-sized zero-valent iron (nZVI) on DDT degradation in soil and its toxicity to collembola and ostracods 

   El-Temsah, Yehia; Joner, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2013-06)
   Nano-sized zero valent iron (nZVI) has been studied for in situ remediation of contaminated soil and ground water. However, little is known about its effects on organisms in soil and aquatic ecosystems. In this study, the ...
  • Effects of nano-sized zero-valent iron on DDT degradation and residual toxicity in soil: a column experiment 

   El-Temsah, Yehia; Oughton, Deborah Helen; Joner, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2013-07)
   Background and aims Nanoscale zero-valent iron (nZVI) application is a promising technology for degradation of chlorinated contaminants in soil. Plants also play an important role in soil remediation and nZVI should not ...
  • Effekt av biokull i planteproduksjon, gjødsellager og husdyrproduksjon 

   O`Toole, Adam; Lunder, Ole Erik; Weldon, Simon Mark; Rassat, Alexandra; Joner, Erik; Lind, Vibeke; Rasse, Daniel (NIBIO-rapport;8(46) 2022, Research report, 2022-03)
   En oppsummering av utredning som tar hensyn til både vitenskapelige funn og praktisk erfaring viser: Positive effekter mht. forbedring av jordkvalitet, men begrenset avlingseffekt i Norden Samlete funn fra internasjonal ...
  • Effekter av utfasing av uttak og bruk av torv 

   Haraldsen, Trond; Borch, Håkon; Kløve, Bjørn; Strand, Geir-Harald; Veggeland, Frode; Joner, Erik (NIBIO rapport;6(25) 2020, Research report, 2020-09)
   Klima- og miljødepartementet (KLD) arbeider med et forslag for utfasing av bruk av torv. Utfasingen gjelder både privat og landbruksindustriell bruk. Det legges opp til utfasing av torv innen 2030. Hvis det viser seg ...
  • Enhancing plant N uptake with biochar-based fertilizers: limitation of sorption and prospects 

   Rasse, Daniel; Weldon, Simon Mark; Joner, Erik; Joseph, Stephen; Kammann, Claudia I.; Liu, Xiaoyu; O'Toole, Adam; Pan, Genxing; Kocatürk Schumacher, Nazli Pelin (Peer reviewed; Journal article, 2022-03-24)
   Background Biochar-based fertilizer products (BCF) have been reported to increase both crop yield and N-use efficiency. Such positive effects are often assumed to result from the slow-release of N adsorbed on BCF structures. ...
  • Jordlevende sopp 

   Pommeresche, Reidun; Ruissen, Theo; Joner, Erik (Bioforsk TEMA;6(18) 2011, Research report, 2011)
   Jordlevende sopp vokser som lange trådformede strukturer kalt hyfer. Når flere hyfer vokser sammen dannes et hvitaktig mycel som vi kan se med det blotte øye. Sopp har ikke klorofyll og må derfor skaffe seg næring på annet ...
  • Kartlegging av gummigranulat/mikroplast i jord nær kunstgressbaner: Hoslebanen, Nadderudbanen, og Føykabanen 

   Coutris, Claire; Rivier, Pierre-Adrien; Fongen, Monica; Treu, Andreas; Joner, Erik (NIBIO RAPPORT;4(4) 2018, Research report, 2018-01-29)
   Spredning av gummigranulat fra tre kunstgressbaner i Asker og Bærum ble undersøkt mht opphoping i jord utenfor baneområdet. Til dels betydelige mengder granulat ble funnet i jord.
  • Miljøiftighet av nanosilane 

   Joner, Erik (Bioforsk rapport;5(21) 2010, Research report, 2010-02-02)
  • Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jordbruksjord 

   Rasse, Daniel; Økland, Inghild Halvorsen; Bárcena, Teresa G.; Riley, Hugh; Martinsen, Vegard; Sturite, Ievina; Joner, Erik; O'Toole, Adam; Øpstad, Samson; Cottis, Thomas; Budai, Alice Erzebet (NIBIO Rapport;5(36) 2019, Research report, 2019-03-21)
   En økning i karbonlagring i landbruksjord er angitt som et viktig klimatiltak både internasjonalt og i Norge. Tiltaket er godt begrunnet: Jorden inneholder to til tre ganger så mye karbon som atmosfæren, noe som innebærer ...
  • Planteproduksjon på alunskiferjord 

   Joner, Erik; Rivier, Pierre-Adrien; Weldon, Simon; Haraldsen, Trond (NIBIO Rapport, Research report, 2023)
   NIBIO har overvåket og vurdert risikoaspektene ved tungmetallopptak i matplanter gjennom et kunnskapsutviklingsprosjekt som rapporteres her. NIBIO foreslår at det foretas en systematisk kartlegging av alunskiferjord basert ...
  • Plast i jord 

   Joner, Erik; Rivier, Pierre-Adrien; Coutris, Claire (NIBIO POP;6(26) 2020, Journal article, 2020-05)
   Resirkulering av organisk avfall er et prioritert tema innen sektorene landbruk, klima og avfall, og skal bidra til at organisk materiale og næringsstoffer føres tilbake til jord. Dette kan motvirke en langsiktig trend der ...
  • Suppression of the activity of arbuscular mycorrhizal fungi by the soil microbiota 

   Svenningsen, Nanna B.; Watts-Williams, Stephanie J; Joner, Erik; Battini, Fabio; Efthymiou, Aikaterini; Cruz-Paredes, Carla; Nybroe, Ole; Jakobsen, Iver (Journal article; Peer reviewed, 2018-01-30)
   Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) colonise roots of most plants; their extra-radical mycelium (ERM) extends into the soil and acquires nutrients for the plant. The ERM coexists with soil microbial communities and it is ...