• Assessment of the impact of wastewater and sewage sludge treatment methods on antimicrobial resistance. Scientific opinion of the Panel on Microbial Ecology of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment 

   Wasteson, Yngvild; Blix, Hege Salvesen; Joner, Erik; Madslien, Elisabeth Henie; Ottoson, Jakob; Sørum, Henning; Uhl, Wolfgang; Yazdankhah, Siamak Pour; Bergh, Øivind; Eklo, Ole Martin; Nielsen, Kaare Magne; Trosvik, Pål (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The request from NFSA and NEA: Antimicrobial agents and microorganisms are introduced to sewage systems by different human activities, from private homes, institutions such as schools and hospitals, office buildings, ...
  • Biochar affects heavy metal uptake in plants through interactions in the Rhizosphere 

   Medynska-Juraszek, Agnieszka; Rivier, Pierre-Adrien; Rasse, Daniel; Joner, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020-07-24)
   Heavy metals in soil pose a constant risk for animals and humans when entering their food chains, and limited means are available to reduce plant accumulation from more or less polluted soils. Biochar, which is made by ...
  • Dyrkingsråd ved høyt kadmiuminnhold i jorda 

   Øgaard, Anne Falk; Joner, Erik; Eggen, Trine (NIBIO POP;5(37) 2019, Journal article, 2019-12)
   Kadmium er et giftig spormetall som finnes i all jord. En del av dette er plantetilgjengelig og tas opp av plantene. Mengden kadmium i jorda varierer, blant annet avhengig av stedets geologi. Jord dannet av alunskifer har ...
  • Ecotoxicity of nanomaterials used for remediation 

   Coutris, Claire; Sevcu, Alena; Joner, Erik (Chapter, 2019)
   Remediation using nanoparticles depends on proper documentation of safety aspects, one of which is their ecotoxicology. Ecotoxicology of nanoparticles has some special features: while traditional ecotoxicology aims at ...
  • Ecotoxicological effects on earthworms of fresh and aged nano-sized zero-valent iron (nZVI) in soil 

   El-Temsah, Yehia; Joner, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2012-09)
   Although nano-sized zero-valent iron (nZVI) has been used for several years for remediation of contaminated soils and aquifers, only a limited number of studies have investigated secondary environmental effects and ecotoxicity ...
  • Effects of nano-sized zero-valent iron (nZVI) on DDT degradation in soil and its toxicity to collembola and ostracods 

   El-Temsah, Yehia; Joner, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2013-06)
   Nano-sized zero valent iron (nZVI) has been studied for in situ remediation of contaminated soil and ground water. However, little is known about its effects on organisms in soil and aquatic ecosystems. In this study, the ...
  • Effects of nano-sized zero-valent iron on DDT degradation and residual toxicity in soil: a column experiment 

   El-Temsah, Yehia; Oughton, Deborah Helen; Joner, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2013-07)
   Background and aims Nanoscale zero-valent iron (nZVI) application is a promising technology for degradation of chlorinated contaminants in soil. Plants also play an important role in soil remediation and nZVI should not ...
  • Effekter av utfasing av uttak og bruk av torv 

   Haraldsen, Trond; Borch, Håkon; Kløve, Bjørn; Strand, Geir-Harald; Veggeland, Frode; Joner, Erik (NIBIO rapport;6(25) 2020, Research report, 2020-09)
   Klima- og miljødepartementet (KLD) arbeider med et forslag for utfasing av bruk av torv. Utfasingen gjelder både privat og landbruksindustriell bruk. Det legges opp til utfasing av torv innen 2030. Hvis det viser seg ...
  • Jordlevende sopp 

   Pommeresche, Reidun; Ruissen, Theo; Joner, Erik (Bioforsk TEMA;6(18) 2011, Research report, 2011)
   Jordlevende sopp vokser som lange trådformede strukturer kalt hyfer. Når flere hyfer vokser sammen dannes et hvitaktig mycel som vi kan se med det blotte øye. Sopp har ikke klorofyll og må derfor skaffe seg næring på annet ...
  • Kartlegging av gummigranulat/mikroplast i jord nær kunstgressbaner: Hoslebanen, Nadderudbanen, og Føykabanen 

   Coutris, Claire; Rivier, Pierre-Adrien; Fongen, Monica; Treu, Andreas; Joner, Erik (NIBIO RAPPORT;4(4) 2018, Research report, 2018-01-29)
   Spredning av gummigranulat fra tre kunstgressbaner i Asker og Bærum ble undersøkt mht opphoping i jord utenfor baneområdet. Til dels betydelige mengder granulat ble funnet i jord.
  • Miljøiftighet av nanosilane 

   Joner, Erik (Bioforsk rapport;5(21) 2010, Research report, 2010-02-02)
  • Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jordbruksjord 

   Rasse, Daniel; Økland, Inghild Halvorsen; Bárcena, Teresa G.; Riley, Hugh; Martinsen, Vegard; Sturite, Ievina; Joner, Erik; O'Toole, Adam; Øpstad, Samson; Cottis, Thomas; Budai, Alice Erzebet (NIBIO Rapport;5(36) 2019, Research report, 2019-03-21)
   En økning i karbonlagring i landbruksjord er angitt som et viktig klimatiltak både internasjonalt og i Norge. Tiltaket er godt begrunnet: Jorden inneholder to til tre ganger så mye karbon som atmosfæren, noe som innebærer ...
  • Plast i jord 

   Joner, Erik; Rivier, Pierre-Adrien; Coutris, Claire (NIBIO POP;6(26) 2020, Journal article, 2020-05)
   Resirkulering av organisk avfall er et prioritert tema innen sektorene landbruk, klima og avfall, og skal bidra til at organisk materiale og næringsstoffer føres tilbake til jord. Dette kan motvirke en langsiktig trend der ...
  • Suppression of the activity of arbuscular mycorrhizal fungi by the soil microbiota 

   Svenningsen, Nanna B.; Watts-Williams, Stephanie J; Joner, Erik; Battini, Fabio; Efthymiou, Aikaterini; Cruz-Paredes, Carla; Nybroe, Ole; Jakobsen, Iver (Journal article; Peer reviewed, 2018-01-30)
   Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) colonise roots of most plants; their extra-radical mycelium (ERM) extends into the soil and acquires nutrients for the plant. The ERM coexists with soil microbial communities and it is ...
  • The effect of NP fertilization on European blueberry (Vaccinium myrtillus L.) development on cultivated land in mid-Norway. 

   Nestby, Rolf; Krogstad, Tore; Joner, Erik; Vohnik, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   BACKGROUND: European blueberry (Vaccinium myrtillus L.; EB) is one of the most common shrubs in Nordic forests. It has been exploited through centuries by man and is considered a valuable food. However, it has not been ...
  • Tire crumb rubber in soil surrounding artificial turf fields: Hosle, Nadderud og Føyka artificial turf fields, Norway 

   Coutris, Claire; Rivier, Pierre-Adrien; Fongen, Monica; Treu, Andreas; Joner, Erik (NIBIO-rapport;7(79) 2021, Research report, 2021-04)
   The presence of tire crumb rubber particles in soil surrounding three artificial football fields in Asker and Bærum municipalities, Norway, was studied. Concentrations of crumb rubber particles in soil were found to be high.
  • Økologiske effekter av skogbrann 

   Joner, Erik; Kjønaas, O. Janne (Glimt fra skogforskningen;7-2004, Others, 2004)