• Kostnadseffektive tiltak for reduserte klimagassutslepp frå jordbruket 

      Nesheim, Lars; Eriksen, Kolbjørn; Flesland, Lars Ketil; Kiserud, Einar; Ristad, Trond Petter; Spanne, Kristian; Sunde, Eirik (Bioforsk rapport;7(22) 2012, Research report, 2012-02-05)
      Myndigheitene har gitt signal om at landbruket skal vera ein del av løysinga på klimaproblema. For at bøndene skal kunne gjennomføre tiltak treng dei praktiske råd, gjerne i form av demonstrasjon, om korleis dette kan ...