• Innovasjon i kjøttbransjen. Status, forutsetninger og suksesskriterier 

   Veidal, Asbjørn; Hval, Julie Nåvik; Kjølseth, Trygve (NILF-rapport;2013-2, Research report, 2013)
   Norsk kjøttbransje er viktig for verdikjeden for mat i Norge og sysselsetter i dag over 12 000 personer. Industrien står ovenfor store utfordringer knyttet til verdiskaping og fremtidig konkurransekraft. Både nasjonale og ...
  • Innovasjon i landbruket 

   Kjølseth, Trygve; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2012-4, Research report, 2012-03)
   Norsk jordbruk er en næring innenfor en relativt komplett, norsk verdikjede. Fordi jordbruket er tillagt flere samfunnsoppgaver enn privatøkonomisk verdiskaping, kan det være krevende å vurdere både verdiskaping og jordbrukets ...